Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chúc mừng những thành tựu mà thị trường bảo hiểm đã đạt được trong suốt 20 năm qua. Thứ trưởng cho biết, bảo hiểm là lĩnh vực tham gia hội nhập quốc tế và mở cửa thị trường sớm, đến nay đã có nhiều DN bảo hiểm lớn của nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam. Cơ quan quản lý bảo hiểm Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tham gia Hiệp hội quốc tế các cơ quan quản lý bảo hiểm, tham gia hợp tác bảo hiểm với các nước ASEAN nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác quản lý giám sát, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Thứ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới đây, để đạt được những mục tiêu đã được cụ thể hoá trong Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Đề án “Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm”, DN bảo hiểm cần tiếp tục mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo khả năng thanh toán, cải thiện công tác quản trị điều hành, quản trị rủi ro nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi khách hàng, công khai, minh bạch.

Hiệp hội bảo hiểm cần làm tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các DN bảo hiểm và các nhà đầu tư; Cơ quan quản lý nhà nước mà trực tiếp là Cục Quản lý và giám sát bảo hiểm cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, ban hành các tiêu chí an toàn tài chính, kiểm tra giám sát các DN, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo thị trường phát triển bền vững, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 17 DN bảo hiểm có những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên thị trường bảo hiểm.

Thị trường Bảo hiểm Việt Nam kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các DN bảo hiểm. Ảnh: Hồng Chi

Được biết, Nghị định 100CP ngày 18/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Nếu trước năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ có duy nhất 1 DN bảo hiểm thuộc sở hữu của Nhà nước là Bảo Việt, thì đến nay, thị trường bảo hiểm đã có 59 DN bảo hiểm, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm được cấp phép thành lập.

Đến nay, thị trường bảo hiểm đã trở thành kênh huy động vốn dài hạn hữu hiệu của nền kinh tế, với tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế năm 2013 đạt 109.000 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm năm 2013 ước đạt 44.388 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2012, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.968 tỷ đồng, tăng khoảng 5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 20.420 tỷ đồng, tăng 11%.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã từng bước thể hiện được vai trò tấm lá chắn vững chắc trước các rủi ro, giúp các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh và cuộc sống, là kênh huy động vốn dài hạn, hữu hiệu của nền kinh tế, tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động./.

Hồng Chi