Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy ở thành phố Vernon, Los Angeles, California, Mỹ ngày 16/4/2020.

Nhà kinh tế trưởng của ADP Nela Richardson cho biết sự phục hồi của thị trường lao động tại Mỹ đang tiếp tục đạt được tiến bộ mặc dù có sự chững lại trong quý II. Các lĩnh vực giải trí và khách sạn dẫn đầu trong việc tạo ra việc làm với 226.000 nhân viên mới sau khi bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19 đang diễn ra và vật lộn để lấy lại động lực sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại.

Cũng theo báo cáo của ADP, các công ty có trụ sở tại khách sạn và các chuỗi lớn hơn với 500 nhân viên trở lên đã tạo ra 390.000 việc làm mới, trong khi các doanh nghiệp có từ 50 nhân viên trở xuống có thêm 63.000 việc làm và các công ty quy mô vừa có thêm 115.000 việc làm mới. Báo cáo cho biết các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đã đóng góp 466.000 việc làm mới trong đó dịch vụ giáo dục và y tế tạo thêm 66.000 việc làm mới, các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh tạo ra 61.000 việc làm mới và các doanh nghiệp thương mại, vận tải và tiện ích có thêm 54.000 việc làm mới.

Báo cáo của ADP được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan tiếp tục của biến thể Delta cũng như tăng trưởng kinh tế chậm lại khi bước vào mùa thu.