Thời báo Tài chính Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Biên tập Ngô Chí Tùng cho biết, tính đến ngày 15/6/2015, TBTCVN đã thực hiện xuất bản 71 số báo in và trên 9.000 tin, bài, ảnh trên báo điện tử một cách kịp thời, chất lượng, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, quan điểm đường lối của Đảng, đúng chỉ đạo của Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính. Các tin, bài được đăng tải đã phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quan trọng của đất nước và thế giới; phản ánh toàn diện hoạt động và kết quả hoạt động trên các lĩnh vực công tác của ngành Tài chính. Đặc biệt, TBTCVN đã góp phần cùng hệ thống báo chí ngành Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, định hướng dự luận, nhất là những vấn đề “nóng” của Ngành như: Quản lý nợ công; tái cấu trúc DNNN; cải cách hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, hải quan; chống buôn lậu; điều hành giá, .... và đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của dự luận, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế và quần chúng nhân dân. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã chúc mừng và đánh giá cao những tiến bộ và kết quả đạt được của TBTCVN trong 6 tháng đầu năm và thời gian qua. Những kết quả hoạt động của Thời báo đã góp phần vào thắng lợi chung của ngành Tài chính, đặc biệt trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, hoạt động của Ngành. "Tuy nhiên, Thời báo cũng cần quyết tâm hơn nữa để phát triển hơn, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền cho Ngành, vừa mở rộng vị thế trong làng báo, vừa tiếp tục nâng cao đời sống cho cán bộ, phóng viên, nhân viên", Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho biết thêm, trong 6 tháng cuối năm, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính còn rất nhiều việc quan trọng phải thực hiện quyết liệt. Do vậy, Thời báo cần bám sát hơn nữa trong các hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc, để tuyên truyền kịp thời, chính xác và sâu sắc hơn tới xã hội, từ đó, tăng sự đồng thuận và hiệu quả hoạt động thực tiễn của Ngành đối với nhân dân cả nước.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã trao Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Tổng Biên tập đối với đồng chí Phạm Văn Hoành. Đồng thời, Thứ trưởng đã chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho đồng chí Tổng Biên tập trong nhiệm kỳ mới nhằm đưa TBTCVN phát triển hơn nữa, không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một tờ báo của ngành mà còn nâng dần vị thế trong làng báo cả nước.

Cảm ơn sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và cá nhân Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành cho biết: Những kết quả có được của Thời báo ngày hôm nay có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, quyết liệt, cố gắng của Lãnh đạo và tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Tòa soạn. Tập thể lãnh đạo và cán bộ, phóng viên, nhân viên Thời báo Tài chính Việt Nam tới đây sẽ quyết tâm, đoàn kết hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị hữu quan./.

Duy Thái