1. Thông tin về lô hàng:

1.1. Tên hàng hóa: Tinh quặng đồng

1.2. Số lượng đưa ra đấu giá: 800 tấn±10% quy khô độ ẩm 0%.

2. Thông tin chi tiết về hàng hóa, phương thức bán, thời gian giao nhận hàng, địa điểm giao hàng được quy định trong bộ hồ sơ chào bán đấu giá.

3. Thời gian phát hồ sơ mời đấu giá: Từ 08h00' ngày 24/6/2024 đến 16h00’ ngày 28/6/2024 tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên -Vimico.

4. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ đấu giá: 14h30’’ngày 02/7/2024 tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên)

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết đấu giá hàng hoá: Thông tin Phiên đấu giá hàng hóa được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam; trên trang mạng điện tử Website: http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại trụ sở của TMC.

Điện thoại liên hệ: 0208.3847229; Fax: 0208.3847097 trong giờ làm việc hành chính.

Khi đến nhận hồ sơ đề nghị quý khách hàng xuất trình giấy giới thiệu hợp lệ.