Kính mời đại diện quý khách hàng là doanh nghiệp tại Việt Nam có năng lực và nhu cầu mua sản phẩm Tinh quặng chì sun fua để sản xuất, kinh doanh tham gia đấu giá.

1. Thông tin về lô hàng:

1.1. Tên sản phẩm: Tinh quặng chì sun fua

1.2. Số lượng đưa ra đấu giá: 2.250 tấn ±10% quy khô độ ẩm 0%

Thông tin chi tiết về lô hàng, phương thức bán, thời gian giao nhận hàng được quy định trong bộ hồ sơ chào bán đấu giá.

2. Thời gian phát hồ sơ: Từ 08h00' ngày 29/01/2024 đến 16h00’ ngày 02/02/2024 (trong giờ làm việc hành chính) tại Phòng Kế hoạch kinh tế, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

3. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ đấu giá: vào hồi 15h00’ phút ngày 05/02/2024 tại Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh tế, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Điện thoại: 0208.3847229; Fax: 0208.3847097 trong giờ làm việc hành chính.