Đà Nẵng

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng Đà Nẵng. Ảnh: Hải Anh

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều kiến nghị về việc kiểm tra thực tế hàng hóa của một số doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng có điều kiện bảo quản đặc biệt như: thuốc tân dược, sinh phẩm, vắc xin là những sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ môi trường cần được bảo quản trong tình trạng đặc biệt nghiêm ngặt ở nhiệt độ thấp....

Để tạo điều kiện trong việc giải quyết thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố không thực hiện kiểm tra thực tế tại các địa điểm kiểm tra của cơ quan hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có yêu cầu bảo quản đặc biệt.

Cục hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

Cụ thể, đối với hàng hóa có yêu cầu bảo quản đặc biệt, không thể thực hiện kiểm tra thực tế tại các địa điểm kiểm tra của cơ quan hải quan thì chi cục trưởng chi cục hải quan quyết định đưa hàng về các địa điểm đáp ứng yêu cầu bảo quản đặc biệt để kiểm tra thực tế hoặc căn cứ kết quả giám định để quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, các đơn vị hải quan kịp thời có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn./.

Ngọc Linh