Cụ thể, Sở Y tế Khánh Hòa có quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 24/22/CBMP-KH; Số lô: 220720, NSX: 15/12/2023, HSD: 15/12/2025.

Phiếu công bố mỹ phẩm này cấp cho sản phẩm mỹ phẩm serum phục hồi hư tổn da của Công ty TNHH Bích Cao White (Số 163 hẻm 278, Châu Thị Kim, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Thu hồi, tiêu hủy lô mỹ phẩm serum phục hồi hư tổn da
Thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm serum do có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: TL.

Do vậy, Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm serum có số công bố 24/22/CBMP-KH, do có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sản phẩm serum này ghi thêm thành phần Rose Otto Essential Oil trên nhãn và không ghi thành phần Pentylene Glycol, Sargassum Fusiforme Extract như hồ sơ đã nêu.

Sản phẩm này được sản xuất tại Công ty TNHH TM & DV Hải Tâm (Thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Cục Quản lý dược yêu cầu công ty sản xuất và công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thu hồi và buộc tiêu hủy sản phẩm đã thu hồi. Đồng thời, Sở Y tế Long An giám sát công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy sản phẩm serum phục hồi da hư tổn không đáp ứng quy định trên.