Bảo trì đường bộ

Tổng nguồn quỹ bảo trì đường bộ năm 2015 dành chi cho công tác bảo trì quốc lộ và các nhiệm vụ liên quan là hơn 6.380 tỷ đồng. Ảnh TL minh họa

Theo Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ (BTĐB) Trung ương, tính đến hết ngày 31/3/2015 các phương tiện đi nộp phí qua 132 trạm đăng kiểm trên cả nước đạt 1.239,208 tỷ đồng/4.718 tỷ đồng kế hoạch (đạt 26,27% so với kế hoạch thu cả năm 2015) và bằng 100,54% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính bình quân số thu tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 21,36 tỷ đồng/ngày.

Cũng theo Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương, việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các trạm đăng kiểm hiện nay đã được thực hiện đúng quy định, Quỹ BTĐB Trung ương đã kiểm soát được nguồn thu trên cơ sở thông báo của Kho bạc Nhà nước; đảm bảo công khai, minh bạch, thu đúng, thu đủ, không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích.

Theo kế hoạch, tổng nguồn Quỹ BTĐB Trung ương năm 2015 dành chi cho công tác bảo trì quốc lộ và các nhiệm vụ liên quan là 6.380,901 tỷ đồng. Trong đó, từ nguồn thu phí BTĐB năm 2015 (nguồn Quỹ BTĐB Trung ương giữ lại) là 3.066,7 tỷ đồng; từ nguồn NSNN cấp bổ sung năm 2015 là 3.100 tỷ đồng; nguồn vốn dư năm 2014 chuyển sang năm 2015 là 214,201 tỷ đồng.

Quý II/2015, Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cho biết sẽ tiếp tục thực hiện công tác giải ngân nguồn vốn từ Quỹ BTĐB Trung ương theo đề nghị của đơn vị căn cứ tình hình thực hiện. Đồng thời, cũng sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ kết cấu hạ tầng giao thông - Bộ GTVT và các cơ quan khác có liên quan để xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2016./.

Trí Dũng