Bảo trì đường bộ

Hoạt động chi bảo trì hệ thống quốc lộ cũng được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt. Ảnh: ST

Thu phí mô tô, xe máy đạt thấp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cho biết, căn cứ đề nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2014 Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB Trung ương đã giao kế hoạch thu phí ô tô qua đăng kiểm là 4.601,149 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2014, tổng số thu phí qua 114 trạm đăng kiểm trên cả nước là 2.287,639 tỷ đồng, đạt 49,72% so với kế hoạch thu năm 2014.

Đồng thời, căn cứ trên cơ sở số lượng xe ô tô của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đăng ký, Quỹ BTĐB Trung ương đã giao kế hoạch thu phí quốc lộ toàn quốc năm 2014 là 25,407 tỷ đồng. Đến hết quý II/2014, công tác chuyển giao các ấn chỉ “vé đường bộ toàn quốc” năm 2014 đã hoàn thành, số thu nộp vào Quỹ đã hoàn thành trong tháng 7/2014.

Riêng đối với nguồn ngân sách cấp bù năm 2014 là 2.450,583 tỷ đồng theo Quyết định số 403/QĐ-BGTVT ngày 12/2/2014, trên cơ sở đề nghị của Quỹ BTĐB Trung ương, Bộ Tài chính đã hoàn thiện các thủ tục và đã cấp kinh phí phần bổ sung quý I, II, III từ ngân sách là 1.800 tỷ đồng. Hiện tại, nguồn kinh phí bổ sung trên đã được Quỹ BTĐB Trung ương chuyển về các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì quốc lộ.

Đáng lưu ý theo ông Minh, hiện 60/63 địa phương đã ban hành mức thu phí đường bộ với mô tô, xe máy nhưng công tác tổ chức thu ở các địa phương còn gặp khó khăn, số phí thu được thấp (chỉ đạt 30 – 50%).

Nguyên nhân được ông Minh chỉ ra là do Quỹ BTĐB địa phương còn thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch thu phí mô tô, xe máy dẫn đến việc xây dựng kế hoạch quá cao và không khả thi; các cấp chính quyền địa phương cũng chưa thực sự quyết liệt, kinh phí cho hoạt động thu còn thấp, thiếu các biện pháp, chế tài xử phạt.

Chấm dứt nợ đọng với các công trình sửa chữa định kỳ

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, năm 2014, Hội đồng quản lý Quỹ BTĐB Trung ương đã giao kế hoạch chi Quỹ BTĐB Trung ương (nguồn 65%) cho Tổng cục ĐBVN để triển khai công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ.

Điểm nổi bật của kế hoạch chi này là cơ bản chấm dứt nợ đọng đối với các công trình sửa chữa định kỳ, các công tác khắc phục hậu quả bão lũ, đảm bảo giao thông và các công trình chuyển tiếp từ năm 2013. Tính đến hết ngày 30/6/2014, Quỹ BTĐB Trung ương đã chuyển 3.473 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch cả năm. Đồng thời công tác mua lại Trạm Thu phí Phù Đổng trên Quốc lộ 1 đã được giải quyết dứt điểm.

Còn nguồn 35% trả về cho Quỹ BTĐB các địa phương năm 2014 là 1.424,5 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 30/6/2014, Qũy BTĐB Trung ương đã chuyển về các Quỹ địa phương là 712,25 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm. Ngoài ra từ nguồn tăng thu phí năm 2013, Quỹ BTĐB Trung ương cũng đã chuyển kinh phí phân bổ từ nguồn 35% cho một số Quỹ BTĐB địa phương để khắc phục hậu quả bão lũ.

Nhờ vậy, hoạt động chi bảo trì hệ thống quốc lộ cũng được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt. Tổng giá trị khối lượng đã thực hiện 6 tháng đầu năm là 2.559 tỷ đồng, đạt 53,8% kế hoạch năm 2014. Đến hết 30/6/2014, khối lượng đã được giải ngân là 1.235,656 tỷ đồng, đạt 48% so với khối lượng, ông Minh cho biết thêm.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ BTĐB Trung ương cho rằng, kết quả thu, chi của Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương 6 tháng đầu năm 2014 là rất đáng ghi nhận. Hoạt động của Quỹ đã hướng tới sự công khai, minh bạch, hiệu quả. Trên thực tế, Quỹ BTĐB mới chỉ đáp ứng 1/3 nhu cầu vốn thực tế nên việc sử dụng càng phải có hiệu quả, đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

"Bên cạnh đó, cũng phải công khai, minh bạch tất cả hoạt động của công tác bảo trì, bảo dưỡng từ việc lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế. Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu bảo trì, bảo dưỡng", người đứng đầu ngành GTVT nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, Đại diện Vụ Tài chính, Bộ GTVT cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ GTVT về phương án mua lại 2 Trạm thu phí Bãi Cháy và Hoàng Mai với tổng số tiền mua lại là 321 tỷ đồng. Mọi thủ tục của việc mua lại 2 trạm trên đang được hoàn thiện.

Trí Dũng