1

Mức phi thử nghiệm xe đạp điện là 5 triệu đồng/mẫu

Theo đó, mức thu phí kiểm định đối với xe đạp điện được quy định như sau: Thử nghiệm xe đạp điện là 5 triệu đồng/mẫu; kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện sản xuất lắp ráp là 20.000 đồng/chiếc; kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu là 30.000 đồng/chiếc; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành là 100.000 đồng/lần kiểm định.

Mức thu phí trên đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện;

Xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành theo quy định tại Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải./.

Khánh Huyền