IPO Công ty Mai Động

Ban Đấu giá HNX kiểm phiếu tại phiên đấu giá Công ty TNHH MTV Mai Động

Tại phiên đấu giá, đã có 6 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 11,1 triệu cổ phần, cao gấp 3 lần so với tổng khối lượng chào bán. Đáng chú ý, có nhà đầu tư đặt mua 100% tổng khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần; giá đặt mua thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% số cổ phần đưa ra chào bán đã bán hết cho 6 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.043 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt xấp xỉ 37 tỷ đồng, cao hơn 160 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty Mai Động (hơn 3,1 triệu cổ phần). Hơn 96 nghìn cổ phần sẽ được bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và công đoàn, tương đương 1% vốn điều lệ sau cổ phần hóa. Hơn 3,5 triệu cổ phần sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược, tương đương 34% vốn điều lệ./.

Duy Thái