Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp chiều 20/5. Ảnh tư liệu

Tiết kiệm 83.087 tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Thừa ủy quyền của Chính phủ trình bày báo cáo tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP.

“Công tác THTK, CLP đã có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương được nâng lên. Nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo đạt kết quả tốt trong THTK, CLP” - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ.

Cùng với những kết quả đạt được, báo cáo của Chính phủ cũng phân tích, đánh giá về những tồn tại, hạn chế nhất định trong việc THTK, CLP ở từng lĩnh vực.

Trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ. Theo cơ quan thẩm tra, báo cáo đã thể hiện khái quát, toàn diện các nội dung theo quy định của Luật THTK, CLP; các phụ lục thống kê khá đầy đủ, chi tiết. Nhận thức, trách nhiệm về THTK, CLP được cải thiện, công tác hoàn thiện thể chế, ban hành chương trình THTK, CLP tích cực, chủ động, thể hiện tính kế thừa và phát triển.

Trong năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền ban hành nhiều giải pháp thực hiện chính sách tài khóa, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và các khoản thu ngân sách; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; sắp xếp tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,

Về quản lý và sử dụng ngân sách, năm 2023 kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách được tăng cường; bội chi NSNN tiếp tục được kiểm soát. Nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí được quán triệt và thực hiện từ khâu lập dự toán đến phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN.

Từ đó, kết quả tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước của các bộ, ngành, địa phương năm 2023 theo Báo cáo của Chính phủ là 83.087 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2022 (đạt 53.887 tỷ đồng), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho hay.

Chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm giải ngân

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động

Cùng với đó, Chính phủ đã có nhiều giải pháp và chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 106/2023/QH15 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án. Công tác quản lý nợ công, tái cơ cấu nợ công được thực hiện chặt chẽ và cơ bản đạt các mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia.

Trong quản lý tài sản công, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đánh giá, công tác quản lý, sử dụng tài sản công cơ bản chặt chẽ, tiết kiệm từ khâu đầu tư, mua sắm đến khai thác, sử dụng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục cập nhật, bước đầu vận hành có hiệu quả. Nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Công tác xử lý các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả tiếp tục đạt được kết quả khả quan nhất định. Một số dự án, doanh nghiệp có lãi, giảm lỗ lũy kế, đóng góp cho NSNN, giảm dư nợ trung hạn và dài hạn, duy trì việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Bên cạnh những kết quả tích cực này, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý công tác THTK, CLP còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể như công tác hoàn thiện thể chế còn có những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục. Một số bộ, ngành chưa thực hiện đúng kế hoạch lập pháp, còn tình trạng chậm đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh tiếp tục diễn ra.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số bộ, ngành, địa phương chậm do nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra trong các báo cáo, trong nhiều năm vừa qua, nhưng chưa có giải pháp kiên quyết và biện pháp khắc phục triệt để, hữu hiệu. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy 91/115 bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước, có đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn. Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, có một số mục tiêu chưa đạt yêu cầu; đến 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Chương trình mới đạt 77.390 tỷ đồng/130,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59% kế hoạch vốn…

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác THTK, CLP, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị, giải pháp của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, Nghị quyết số 74/2022/QH15 và Chương trình THTK, CLP năm 2024; tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về THTK, CLP.

TP. Hà Nội tiết kiệm chi ngân sách 10.946 tỷ đồng

Năm 2023, có 31 bộ, cơ quan ngang bộ và 63/63 tỉnh, thành phố có số tiết kiệm về chi ngân sách, trong đó một số bộ, ngành, địa phương có số tiết kiệm cao. Cụ thể, TP. Hà Nội tiết kiệm 10.946 tỷ đồng, Quảng Ninh 4.459 tỷ đồng, Bộ Giao thông vận tải 3.810 tỷ đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu 3.470 tỷ đồng, Bộ Tài chính 2.405 tỷ đồng, Bộ Quốc phòng 1.524 tỷ đồng, Nghệ An 1.012 tỷ đồng, Ninh Bình 1.146 tỷ đồng, Bộ Công an 505 tỷ đồng.

Một số địa phương đã thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên như TP. Hà Nội 3.331 tỷ đồng; Quảng Ninh 2.864 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 614 tỷ đồng; Nghệ An 311 tỷ đồng; Thanh Hóa 259 tỷ đồng...