Đà Nẵng là địa phương luôn đi đầu trong các cải cách hành chính.

Đà Nẵng là địa phương luôn đi đầu trong các cải cách hành chính.

Thực hiện cải cách đồng bộ

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố thực hiện trong quý I/2021 đạt trên 5.886 tỷ đồng, đạt trên 27% dự toán. Tổng chi trên địa bàn là 6.278 tỷ đồng, đạt trên 35% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển trên 4.555 tỷ đồng và chi thường xuyên gần 1.721 tỷ đồng.

Cũng báo cáo từ Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, kết quả này là minh chứng cho những cải cách đã được thành phố triệt để áp dụng trong thời gian gần đây mà điển hình là 2 lĩnh vực thuế và kho bạc.

Theo đó, tại lĩnh vực thuế, Cục Thuế Đà Nẵng đã đẩy mạnh triển khai cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, từ khâu đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã xác thực của cơ quan thuế. Đồng thời, Cục Thuế Đà Nẵng đã phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh triển khai thực hiện đăng ký thuế điện tử cho 100% người nộp thuế là doanh nghiệp và hợp tác xã tại bộ phận “một cửa liên thông”.

Trong lĩnh vực kho bạc, ông Phan Quảng Thống - Phó Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng cho biết, ngoài việc phối hợp tốt với cơ quan Thuế để thực hiện thu ngân sách, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan thu, ủy nhiệm cho các chi nhánh thuộc 7 hệ thống ngân hàng thương mại: Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB, SHB, VPbank để tập trung nhanh, đầy đủ các nguồn thu về cho NSNN.

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và thời gian đi lại của công dân trong lĩnh vực đất đai, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi, khai thác thông tin theo phương thức điện tử các khoản thu nộp NSNN trong lĩnh vực đất đai. Cách làm này vừa giúp nguồn thu được tập trung nhanh về cho NSNN vừa giúp giảm lưu lượng tiền mặt giao dịch tại kho bạc.

Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng còn đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, khai thác, sử dụng hiệu quả các tiện ích của mạng xã hội như Zalo, Viber giúp thông tin kịp thời đến các đơn vị sử dụng ngân sách những văn bản hướng dẫn mới trong thu chi ngân sách. Ngoài ra, KBNN Đà Nẵng đã thực hiện cung cấp số liệu thu, chi, tồn quỹ NSNN hàng ngày qua tin nhắn SMS. Việc cung cấp thông tin qua tin nhắn đã giúp các cấp lãnh đạo địa phương chủ động trong việc điều hành ngân sách trên địa bàn, giúp cho lãnh đạo các đơn vị sử dụng quản lý và chi tiêu nguồn ngân quỹ của đơn vị mình được hợp lý và an toàn.

Thực hiện tốt việc quản lý điều hành ngân sách

Đà Nẵng là địa phương luôn đi đầu trong các cải cách hành chính. Để giữ vững vị trí này cũng như để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN quý II và cả năm 2021 theo dự toán được giao, UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt việc quản lý, điều hành ngân sách.

Cụ thể, về thu NSNN, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường rà soát, đánh giá chặt chẽ tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo các doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng đầy đủ các ưu đãi về miễn, giảm, gia hạn về thuế, phí, lệ phí, giải quyết kịp thời hồ sơ đề nghị hoàn thuế, phí, lệ phí... để người nộp thuế khắc phục khó khăn về tài chính nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

UBND thành phố cũng yêu cầu cơ quan Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính về thuế được nhanh chóng, đơn giản. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính thuế kịp thời, đầy đủ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của công tác quản lý thuế.

Đối với chi thường xuyên, UBND TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ quan tài chính trên địa bàn thường xuyên theo dõi tiến độ thu NSNN, điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết... Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị dự toán, chủ tài khoản và chính quyền các cấp trong việc sử dụng NSNN; thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và công khai minh bạch tài chính - ngân sách.

Ưu tiên vốn cho dự án có tiến độ triển khai nhanh


UBND TP. Đà Nẵng đã yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành các dự án đầu tư công và thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đã đề ra để phát huy hiệu quả của nguồn vốn, kích thích nền kinh tế địa phương phát triển. Đặc biệt, UBND thành phố lưu ý các sở, ngành, địa phương phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đã được bố trí để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2021 nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Vân Hà