hải quan

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hải Anh

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung của dự thảo nghị định như: vấn đề hàng hóa giống hệt; kiểm tra tại nguồn; về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng; trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; trình tự thủ tục đối với hàng hóa vừa thuộc diện kiểm dịch vừa thuộc diện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; vấn đề trách nhiệm quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu liên quan đến Bộ Y tế…

Tại cuộc họp Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành đã tiếp thu ý kiến của đại diện các bộ, ngành và cho biết, dự thảo nghị định tiếp tục lấy lý kiến các cục hải quan tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp nhằm đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 18/3/2021, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì hội nghị trực tuyến lần thứ nhất lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chỉ đạo, nghị định triển khai đề án kiểm tra chuyên ngành được xây dựng đảm bảo chất lượng tiến độ, đảm bảo tính khả thi, rõ ràng minh bạch trong thực hiện với mục tiêu cải cách là phải đơn giản hơn theo tinh thần cải cách của Chính phủ tại Quyết định 38/QĐ-TTg và Nghị quyết 01/NQ-CP và 02/NQ-CP năm 2021 đã được Chính phủ ban hành./.

Ngọc Linh