Liên tục cắt giảm thủ tục hành chính

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuế, thời gian qua Tổng cục Thuế đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong các năm từ 2020 - 2022, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành 10 quyết định công bố mới 53 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 183 TTHC; công bố bãi bỏ 117 TTHC.

Trên cơ sở quyết định công bố TTHC, Tổng cục Thuế đã thực hiện công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh, thành phố, các chi cục thuế; đồng thời chỉ đạo các đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Ông Quách Hào Hiệp - Phó Chánh văn phòng Tổng cục Thuế cho biết, TTHC thuế được ngành Thuế niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế, từ cơ quan Tổng cục Thuế đến các cục thuế địa phương. Ngoài công khai TTHC tại trụ sở cơ quan thuế, việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cũng được ngành Thuế thực hiện khá thường xuyên. “Đến nay ngành Thuế đã kiến nghị đơn giản hóa 86/304 TTHC, tiết kiệm trên 500 tỷ đồng chi phí tuân thủ TTHC” - ông Hiệp thông tin.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương

Khảo sát tại một số cục thuế cho thấy, việc công khai TTHC được thực hiện khá nghiêm túc. Tại Cục Thuế Đà Nẵng, TTHC thuế được niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” để người nộp thuế tiện theo dõi. Ông Phạm Hữu Trung - Trưởng Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã thường xuyên kiểm soát TTHC nhằm đơn giản hóa, giảm gánh nặng hành chính cho người nộp thuế.

“Chúng tôi đã thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bộ phận một cửa và trang thông tin điện tử của cục thuế bộ thủ tục đã được chuẩn hóa theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Các TTHC được phân loại theo nhóm TTHC như: đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế..., tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế tra cứu, tiếp cận một cách nhanh chóng” - ông Trung nói.

Lợi ích của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu cải cách

Có thể nói, công tác cải cách TTHC thuế thời gian qua đã được ngành Thuế thực hiện khá nghiêm túc. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế các địa phương đẩy mạnh cải cách TTHC, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC, số hóa kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau, đảm bảo các TTHC trong lĩnh vực thuế có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50% theo kế hoạch của Tổng cục Thuế.

Tiếp nhận, xử lý các thông tin phản hồi của người nộp thuế 24/7

Để tạo ra thêm những thuận lợi, tiện ích cho doanh nghiệp trong việc chấp hành các thủ tục về thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng và đưa hệ thống eTax gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế vào hoạt động. Kênh hỗ trợ thông tin này hoạt động thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 cục thuế và 413 chi cục thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt 24/7. Tính từ khi triển khai đến ngày 30/9/2022, hệ thống đã tiếp nhận và trả lời được 12.459 câu hỏi, đạt tỷ lệ 90,7% tổng số câu hỏi phải trả lời trong kỳ.

Theo ông Quách Hào Hiệp, để mang lại sự thuận lợi cho người nộp thuế, ngành Thuế đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy và một nội dung quan trọng không thể thiếu đó là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Đây là nội dung quan trọng, tiền đề quyết định để đạt các mục tiêu chính phủ điện tử, chính phủ số, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

“Các năm qua, ngành Thuế đã thường xuyên duy trì việc cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho gần 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Năm 2022, chúng tôi đã triển khai thêm dịch vụ eTax mobile, giúp người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trực tuyến, nộp thuế điện tử tại nhiều ngân hàng và góp phần đẩy mạnh chính sách thanh toán không dùng tiền mặt. Triển khai Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp bất cứ đâu trên thế giới. Áp dụng hóa đơn điện tử trong phạm vi toàn quốc cho các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động và các hộ, cá nhân đăng ký kinh doanh theo phương pháp kê khai” - ông Hiệp nói.

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải cách trong thời gian tới, ông Hiệp cho biết, bên cạnh mục tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, cơ quan thuế luôn chú trọng việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện TTHC thuế, từ khâu tra cứu, tiếp cận thông tin, đến lập hồ sơ, gửi và nhận kết quả… “Cơ quan thuế luôn lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm và sự hài lòng của người nộp thuế là thước đo, là động lực của mình trong việc thực hiện cải cách TTHC” - ông Hiệp nói.

* Ông Nguyễn Văn Công - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương:

Hiện đại hóa để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục hành chính thuế
Ông Nguyễn Văn Công

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Cục Thuế Bình Dương trong thời gian qua. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các nội dung, chính sách để phát hiện bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi để đề xuất kiến nghị phương án xử lý.

Chúng tôi cũng bám sát chỉ đạo của Tổng cục Thuế để tiếp tục hiện đại hóa toàn diện công tác quản lý thuế. Cụ thể, không ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế; nâng cao năng lực hoạt động thanh, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số…

* Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng:

Khuyến khích sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục hành chính thuế
Ông Hà Văn Trường

Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử, xác nhận số nộp ngân sách nhà nước và tra soát, trả lời bằng phương thức điện tử. Vừa qua chúng tôi cũng đã triển khai Cổng nhắn tin Brandname SMS, sau gần 8 tháng triển khai (từ tháng 4/2022), đã gửi 111.928 tin nhắn thành công đến người nộp thuế. Sau khi nhận được tin nhắn, người nộp thuế đã biết và theo dõi về tình trạng hồ sơ của mình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện… để chủ động giải quyết kịp thời.

Cục Thuế TP. Hải Phòng cũng đã tổ chức đối thoại theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cụ thể, đã tổ chức 15 lớp tập huấn với 3.648 lượt người nộp thuế tham dự; tổ chức 7 buổi đối thoại với 2.813 lượt người tham gia. Hình thức đối thoại này có nhiều ưu điểm đó là cơ quan thuế có thể tương tác trực tiếp với người nộp thuế tại các điểm cầu, đồng thời các tổ chức, doanh nghiệp ở xa, không thể đến dự cũng có thể theo dõi trực tiếp trên các kênh mạng xã hội của cơ quan thuế.

* Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người nộp thuế

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục hành chính thuế
Ông Nguyễn Tiến Dũng

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động giao dịch với người nộp thuế đã giúp Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu được kết quả khá tích cực trong công tác hỗ trợ người nộp thuế. Hiện nay tất cả giao dịch điện tử, gồm đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đều đạt cấp độ 3, cấp độ 4; thủ tục hành chính thuế đều niêm yết công khai, các văn bản chính sách đều được chuyển tải đến người nộp thuế kịp thời thông qua mạng internet.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền các tiện ích hỗ trợ về thông tin chính sách mới, hỗ trợ tra cứu và nộp thuế trên ứng dụng Etax mobile, HCMtax, phiên bản điện thoại thông minh; triển khai thống nhất thực hiện quy chế giữa cơ quan thuế và các sở, ban ngành trong công tác trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý, thu ngân sách. Tiếp tục duy trì hòm thư điện tử và hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax... Đồng thời, tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động giao dịch, cũng như trong công tác quản lý nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế thuận tiện và hiệu quả nhất.

* Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng:

Lấy sự hài lòng của người nộp thuế để đánh giá chất lượng phục vụ

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục hành chính thuế
Ông Trương Công Khoái

Cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp (DN) là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan thuế các cấp, đây là một trong những đột phá để phát triển ngành Thuế hiện nay. Với Cục Thuế TP. Đà Nẵng, chúng tôi thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Chúng tôi cũng phối hợp với Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng thực hiện công khai các TTHC về thuế, tuyên truyền chính sách thuế mới, các nghị quyết, nghị định của Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân.

Để nâng cao hiệu quả cải cách trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện cải cách TTHC theo các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn TP. Đà Nẵng.