Tín hiệu khả quan trong thu thuế nội địa ở Cục Thuế Trà Vinh
Một góc trung tâm TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Sơn Nam

Nỗ lực vượt khó

Theo đánh giá của ông Phạm Quốc Dũng - Cục trưởng Cục Thuế Trà Vinh, cùng với ngành Thuế cả nước, đơn vị đã triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động kép từ các yếu tố bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại của nền kinh tế.

Theo đó, ở địa phương cũng bị tác động bởi nhiều khó khăn, thách thức do giá cả đầu vào sản xuất nông nghiệp tăng cao, năng suất lúa, sản lượng thủy sản thấp hơn cùng kỳ. Tình trạng giá cả thiếu ổn định, thời tiết có mặt không thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ hàng hóa còn nhiều khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp, đặc biệt là sản lượng sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2023 đạt thấp so với kế hoạch đã ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội và đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách của địa phương.

Với sự quyết tâm cao của ngành Thuế nói riêng, cả hệ thống chính trị nói chung, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Trà Vinh đã chủ động theo dõi, bám sát diễn biến kinh tế - xã hội trong nước và trong tỉnh, tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ và cá nhân kinh doanh để kịp thời nắm bắt, dự báo những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả thu nội địa, nhất là số nộp của những doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu, để xây dựng kịch bản thu cho phù hợp. Những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định, hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa 6 tháng và có sự tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ.

Theo đó, nhiệm vụ thu nội địa năm 2023 Cục Thuế Trà Vinh được Bộ Tài chính giao là 5.701 tỷ đồng. Cục thuế đã xây dựng kế hoạch thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 là 2.893 tỷ đồng, bằng 55,81% dự toán cả năm. Thực tế, kết quả thu nội địa đạt 3.392 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán năm và tăng trưởng 5,3% (so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, tổng thu nội địa không kể xổ số, tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 2.008 tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm và bằng 88,9% cùng kỳ.

Ông Phạm Quốc Dũng cho biết, tuy kết quả thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 đạt và vượt tiến độ, nhưng vẫn còn thiếu bền vững bởi. Dự báo có 5 khoản thu phát sinh, có số nộp giảm. Cụ thể: Công ty Nhiệt điện Duyên Hải số nộp giảm do sản lượng phát điện và phải khấu trừ số thuế giá trị gia tăng của kỳ trước chuyển sang.

Tổng công ty Phát điện 1 phát sinh số nộp phân bổ thuế thu nhập cá nhân giảm so cùng kỳ. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải phát sinh giảm, do giảm sản lượng phát điện của các nhà máy nhiệt điện và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu phát sinh giảm. Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa phát sinh số nộp do tiến độ triển khai tổ chức bán đấu giá thực hiện chậm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, chống thất thu

Ban lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh xác định, nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 là phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa cả năm đạt 5.701 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị đã chủ động từ sớm, đề ra các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán thu nội địa được giao 6 tháng cuối năm 2023.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế các cấp của đơn vị tăng cường tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; nhất là phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo khoản thu, sắc thuế, từng địa bàn.

Chống thất thu lĩnh vực khai thác tài nguyên cát

Ở lĩnh vực khai thác tài nguyên cát, cục thuế tập trung chống thất thu bằng các biện pháp: kiểm tra, rà soát sản lượng tài nguyên cát đã thực tế khai thác đối chiếu với sản lượng tài nguyên cát đã khai thuế tài nguyên và khai phí bảo vệ môi trường, đối chiếu việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với sản lượng tài nguyên cát đã khai thuế tài nguyên và khai phí bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng đúng với thực tế phát sinh và tổng hợp đánh giá ước thu cả năm so dự toán năm được giao của từng địa bàn, từng đơn vị để có giải pháp bù đắp hụt thu; rà soát các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý thu hiệu quả; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Đối với hoạt động quản lý, khai thác nguồn thu và tăng cường chống thất thu thuế trên địa bàn, thời điểm này, Cục Thuế Trà Vinh đang tập trung vào một số lĩnh vực: hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai; hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh; lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; lĩnh vực may.

Đặc biệt là ở lĩnh vực khai thác tài nguyên cát, đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát sản lượng tài nguyên cát đã thực tế khai thác đối chiếu với sản lượng tài nguyên cát đã khai thuế tài nguyên và khai phí bảo vệ môi trường, đối chiếu việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với sản lượng tài nguyên cát đã khai thuế tài nguyên và khai phí bảo vệ môi trường.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cũng cho biết, bên cạnh những hoạt động trọng tâm trên, thời điểm này đơn vị đang triển khai các giải pháp về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế. Các đơn vị trực thuộc chỉ đạo cán bộ công chức thuế tập trung phân tích hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế theo kế hoạch đã lập từ đầu năm.

Trong quá trình phân tích, cơ quan thuế chú ý các doanh nghiệp phát sinh lỗ trong nhiều năm nhưng vẫn còn hoạt động bình thường, các doanh nghiệp kê khai miễn, giảm thuế; các doanh nghiệp kinh doanh xây dựng, các đơn vị có khai thuế tài nguyên,... nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong việc kê khai thuế; trường hợp xác định sai số thuế phải nộp yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung đúng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tăng cường quản lý đăng ký thuế, kê khai, hoàn thuế

Theo Cục Thuế Trà Vinh, trong 6 tháng cuối năm 2023 đơn vị sẽ thường xuyên đẩy mạnh rà soát các trạng thái hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết mã số thuế của người nộp thuế ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh. Cùng với đó, rà soát các trường hợp xin tạm nghỉ kinh doanh để thực hiện cập nhật ứng dụng kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, thường xuyên rà soát tình hình kê khai thuế theo định kỳ tháng, quý, năm, đối chiếu với các quy định của pháp luật thuế hiện hành để có biện pháp uốn nắn, nhắc nhở và xử lý hoặc phối hợp xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính về thuế nhằm nâng cao tính tự giác, tự chịu trách nhiệm trong việc kê khai thuế của người nộp thuế, từng bước đưa công tác kê khai thuế, nộp thuế của người nộp thuế đi vào nề nếp.

Cũng trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Trà Vinh tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kịp thời phân tích hồ sơ hoàn thuế nhận từ người nộp thuế, phân loại hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau hay kiểm tra trước hoàn sau. Tiếp tục phân tích, kiểm tra, lập thủ tục hoàn hay chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra để kiểm tra trước khi hoàn thuế theo từng hồ sơ cụ thể, nhằm đảm bảo hoàn thuế cho người nộp thuế kịp thời gian quy định.