I. Thông tin về lô hàng

Tấm dương cực thu hồi; Khối lượng 100 tấn±10%.

II. Thông tin chi tiết chào hàng

1. Thời gian phát hồ sơ tham dự: Từ 8h00' ngày 11/12/2023 đến 16h00’ ngày 16/12/2023 tại Phòng Kế hoạch kinh tế, Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

2. Thời gian chốt nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ đến 15h00’ ngày 18/12/2023.

3. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ: 16h00’ phút ngày 18/12/2023 tại Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - VIMICO: tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

4. Địa chỉ thông báo và niêm yết Chào bán hàng hoá: Thông tin phiên chào bán được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam; trên trang mạng điện tử Website: http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại trụ sở của TMC.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch kinh tế, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Điện thoại: 0208.3847229; Fax: 0208.3847097 trong giờ làm việc hành chính.