Tọa đàm có sự tham gia của ông Lưu Đức Huy – Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế; ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Phùng Huy Tâm - Giám đốc Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm.