Tại buổi lễ công bố, ông Đỗ Việt Đức - Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) chúc mừng ông Phạm Việt Hà được Ban lãnh đạo Tổng cục DTNN tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị mới.

Theo Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức, Vụ Quản lý hàng dự trữ là một trong những vụ rất quan trọng của Tổng cục DTNN, liên quan trực tiếp đến hoạt động nhập xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục DTNN) trực tiếp quản lý.

Tổng cục Dự trữ nhà nước bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ
Ông Phạm Việt Hà (bên trái) đón nhận quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ. Ảnh: DT

Lãnh đạo Tổng cục DTNN đề nghị, tân Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, trau dồi kiến thức, tập trung xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức của Vụ để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Đỗ Việt Đức đề nghị, cán bộ, công chức của Vụ Quản lý hàng dự trữ cần tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục để triển khai ngay một số công việc trọng tâm liên quan đến công tác mua hàng dự trữ quốc gia qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với lương thực và bán luân phiên đổi hàng dự trữ quốc gia theo phương thức bán đấu giá đối với tất cả các mặt hàng.

Đồng thời, Vụ Quản lý hàng dự trữ cũng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu thầu mua vật tư dự trữ quốc gia theo kế hoạch và hướng dẫn công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia tại các cục DTNN khu vực… theo kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được được giao.