Công chức Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát hàng hóa XNK tại khu vực cảng Cái Mép. Ảnh: Nguyễn Hiền.
Công chức Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực cảng Cái Mép. Ảnh: Nguyễn Hiền.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung ngay vào xử lý công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết.

Trong đó, tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị bắt tay ngay vào triển khai các đề án, chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết định số 288/QĐ-TCHQ ngày 31/1/2024 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Đặc biệt là các đề án xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, triển khai Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh và cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Bên cạnh đó, quyết liệt, giải quyết dứt điểm các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra; các nội dung công việc đã được thống nhất phải kiên quyết thực hiện đến cùng, đặc biệt là các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các nội dung đã thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo tổng cục; chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Lưu ý, theo dõi, bám sát tiến độ, kết quả thực hiện và xem xét kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc không thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý, để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, các khoản chi không thật sự cấp bách.

Ngoài ra, tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm, trọng tâm vào các mặt hàng cấm, hàng có giá trị lớn, thuế suất cao... nhằm ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.