Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Điều - Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế nhấn mạnh, qua quá trình triển khai thực hiện, quy trình quản lý nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1401/QĐ-TCT và quy trình cưỡng chế nợ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã phát huy hiệu quả.

Tổng cục Thuế tập huấn quy trình quản lý nợ thuế khu vực phía Bắc

Ông Nguyễn Văn Điều - Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Trong đó, quy định cụ thể trình tự, các bước công việc mà cán bộ làm quản lý nợ thuế phải thực hiện, tổng hợp đầy đủ, chi tiết các khoản tiền thuế nợ trên địa bàn. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực, với một số nội dung thay đổi so với Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11. Thêm vào đó, một số nội dung quy định tại quy trình không còn phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý nợ thuế tại Luật Quản lý thuế mới, do đó cần được thay đổi cho phù hợp.

Nội dung của quy trình quản lý nợ thuế được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của cục thuế, chi cục thuế, các phòng/đội.

Tổng cục Thuế tập huấn quy trình quản lý nợ thuế khu vực phía Bắc
Đại diện 31 cơ quan thuế địa phương và các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Trung Kiên

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi các quy trình theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, điện tử hóa tất cả các khâu của quy trình quản lý nợ thuế, phù hợp với ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý nợ.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đã thành lập ban soạn thảo đề án xây dựng quy trình quản lý nợ và quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ để thay thế 2 quy trình cũ. Tổ soạn thảo đã làm việc khẩn trương, dự thảo và trình lãnh đạo Tổng cục ban hành 2 quy trình: Quản lý nợ theo QĐ 1129 và Quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ theo QĐ 1795.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Quản lý nợ đã giới thiệu quy trình quản lý nợ và giới thiệu quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ và các ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng 2 quy trình mới. Các đại biểu đã thảo luận các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình tại các địa phương. Các điểm chưa rõ trong quy trình được đại diện các cục thuế đưa ra thảo luận và trực tiếp tại hội nghị./.