Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng - Phó Ban Cải cách hiện đại hóa Tổng cục Thuế Hoàng Thị Lan Anh cho rằng, chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số thay đổi phương thức phát triển, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý; nâng cao năng suất lao động và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tổng cục Thuế tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức thuế

Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Toàn chia sẻ phát triển nền tảng hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế. Ảnh: Phương Thúy

Triển khai “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030” của Chính phủ và “Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” của Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, đề án trong từng lĩnh vực như: hoàn thiện cơ chế chính sách: xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hóa đơn điện tử phù hợp với thực tiễn và kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Theo bà Hoàng Thị Lan Anh, để công tác chuyển đổi số của ngành Thuế đạt được hiệu quả, đạt được mục tiêu và hoàn thành các kế hoạch đặt ra, Tổng cục Thuế nhận thấy, trước hết các cán bộ, công chức đặc biệt là các công chức làm công tác tham mưu, xây dựng thể chế chính sách cần hiểu rõ và nắm vững các kiến thức về chuyển đổi số để có thể tham mưu, điều phối lập kế hoạch và triển khai công tác chuyển đổi số trong ngành Thuế.

“Chuyển đổi số trước hết phải là một quá trình chuyển đổi nhận thức của cán bộ, công chức trong bộ máy, sẵn sàng, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác ứng dụng chuyển đổi số và phải tăng cường công tác đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp…” - bà Hoàng Thị Lan Anh chia sẻ.

Tổng cục Thuế tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức thuế

Bà Hoàng Thị Lan Anh phát biểu khai mạc khóa tập huấn. Ảnh: Phương Thúy

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Quang Toàn, thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính, trong thời gian qua ngành Thuế đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và đề án trong từng lĩnh vực như hoàn thiện cơ chế chính sách; xây dựng, ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các ứng dụng về hệ thống bản đồ số và hóa đơn điện tử phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế; rà soát, hoàn thiện chính sách tài chính, quản lý thuế đối với các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển kinh tế...

Ông Phạm Quang Toàn cho biết thêm, đối với việc phát triển nền tảng hệ thống, ngành Thuế đã xây dựng và triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Trong việc phát triển ứng dụng số, ngành Thuế đã hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro; phát triển nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế.

Tại khóa tập huấn, các cán bộ, công chức các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế đã được Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin trực tiếp chia sẻ, trao đổi và cập nhật các nội dung kiến thức cơ bản như: các thách thức trong chuyển đổi số; thay đổi các quy định pháp lý (thể chế); xây dựng hạ tầng số hiện đại; nguồn nhân lực số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng; sự phụ thuộc vào các nền tảng số xuyên biên giới; các mô hình kinh doanh mới và thách thức trong chuyển đổi số xanh.../.