TP. Đà Nẵng: Giám sát chặt việc xuất hóa đơn bán lẻ xăng dầu
Phát hành hóa đơn điện tử khẳng định tính chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: TL minh họa.

Phối hợp đồng bộ các giải pháp

Ông Lưu Đức Sáu - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản phối hợp của Bộ Tài chính, UBND TP. Đà Nẵng đã có công văn gửi các sở, ban ngành thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

35/58 doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử

Theo ông Lưu Đức Sáu, tính đến thời điểm hiện nay, đã có 35/58 DN với 62/94 cửa hàng xăng dầu và 288/431 cột bơm đã thực hiện phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định, số DN còn lại đang tiếp tục triển khai.

Theo đó, có 3 nội dung chính về công tác phối hợp như: Phối hợp thành lập các đoàn liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp (DN), cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để nắm bắt thực tế việc triển khai phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng…

Phối hợp tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh xăng, bán lẻ xăng dầu hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc thực hiện quy định phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP…

“Nhờ vậy, trong thời gian vừa qua, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai ngay việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định” - ông Sáu cho hay.

Giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật

Để đạt kết quả cao trong triển khai phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng, lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, cục thuế đã yêu cầu các phòng, chi cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền về HĐĐT theo từng lần bán hàng. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện nắm bắt thực trạng triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ban hành công văn gửi các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố về việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Cùng với đó, cục thuế đã chủ động mời các sở, ban, ngành liên quan họp nhằm tìm giải pháp hỗ trợ các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn triển khai thực hiện được việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp liên ngành, cục thuế đã chủ trì mời tất cả các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, các sở, ban, ngành và DN cung cấp giải pháp họp triển khai quy định của pháp luật về phát hành HĐĐT theo từng lần bán lẻ xăng dầu.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, trong thời gian tới, cục thuế sẽ phối hợp với sở công thương, sở khoa học và công nghệ, công an, quản lý thị trường thành lập các đoàn liên ngành để giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP. Đà Nẵng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.