Hà Nội tuyết tâm thực hiện chuyển đổi số
Hà Nội xây dựng kế hoạch tích hợp từ cải cách hành chính, chuyển đổi số… gồm 27 chỉ tiêu.

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI diễn ra ngày 7/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải đã nêu rõ tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh, chuyển đổi số là việc mới, việc quan trọng của thành phố. Hà Nội đã xây dựng một kế hoạch mang tính tích hợp từ cải cách hành chính, chuyển đổi số… gồm 27 chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người có việc, rõ trách nhiệm. "Đây là việc lớn và khó nhưng thành phố quyết tâm làm đạt các mục tiêu, kế hoạch" - ông Hải khẳng định.

Từ đầu năm 2023 đến nay, TP. Hà Nội đã cấp miễn phí gần 39.000 chữ ký số cá nhân cho người dân và 12.188 chữ ký số đã được cấp cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức của Hà Nội phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Theo ông Hà Minh Hải, thực hiện chuyển đổi số thành công sẽ tạo đột phá lớn. Thành phố đã tích hợp các Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội làm Trưởng ban về cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ; tạo thuận tiện, thống nhất cho công tác chỉ đạo. Trong tổ chuyển đổi số có mời đại diện Văn phòng Chính phủ tham gia và chuyên gia của thành phố.

Thành phố xác định nhận thức về chuyển đổi số là việc thay đổi phương thức làm việc mới để đổi mới tư duy sáng tạo, vì vậy, có khả năng phấn đấu hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Ví dụ về việc thanh toán không dùng tiền mặt, thành phố đang triển khai rất tích cực, toàn diện. Đồng thời, đến nay, thành phố đã làm được những việc mang tính nền tảng như có hệ thống báo cáo số; hạ tầng số…

Chuyển đổi số là việc mới, việc quan trọng của TP.Hà Nội
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại kỳ họp.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết, việc triển khai chuyển đổi số của Hà Nội đã đạt được một số kết quả bước đầu. Cụ thể, các chỉ số xếp hạng, đánh giá liên quan đến chuyển đổi số năm 2022 được nâng cao, trong đó có chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, thành phố - DTI xếp thứ 24, tăng 16 bậc so với năm 2021. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng ban hành một số quy chế quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.

Một số hệ thống thông tin lớn của thành phố đã được triển khai đến 3 cấp chính quyền. Trong đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội được vận hành từ tháng 4, hiện đã kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng thanh toán trực tuyến quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành...

Ngoài ra, hệ thống cũng kết nối với Vietnam Post thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo hệ thống Bưu điện công ích; kết nối tổng đài, tin nhắn SMS Brandname phục vụ cho Hệ thống nhắn tin với người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

Vào tháng 7/2023, HĐND TP. Hà Nội đã ra Nghị quyết 07 quy định mức thu phí, lệ phí bằng 0 với 82 dịch vụ công khi cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến. Trước đó, vào tháng 4/2023, Hà Nội đã mở các gian hàng cấp miễn phí chữ ký số cho người dân vào các dịp cuối tuần ở phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.../.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 15/5/2022 do Bộ Chính trị ban hành đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một trong số những nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đề ra là: Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, hạ tầng liên kết vùng…

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Do nghị quyết ban hành cuối năm 2022, năm 2023 là năm cơ bản chạy đà, khởi động ngay các dự án, nhiệm vụ chưa được khởi công, cần đảm bảo các dự án chạy và hoàn thành cán đích thành công vào năm 2025.