Cơ quan thuế chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương

Theo kế hoạch chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 vừa được Ban chỉ đạo chống thất thu, đôn đốc thu nộp NSNN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) công bố triển khai, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao 8 chuyên đề chống thất thu và triển khai các chuyên đề này phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của đơn vị, đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để hoàn thiện các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ bảo đảm việc triển khai hiệu quả.

Hướng dẫn giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Hướng dẫn giao dịch thuế điện tử tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể là phối hợp với Sở Tài chính về trao đổi thông tin hoàn thiện công tác quản lý thu đối với chuyên đề 5 (thương mại điện tử - TMĐT), chuyên đề 7 (đất đai) gồm: Thông tin các mặt hàng phải đăng ký và kiểm soát giá theo quy định; các khoản thu liên quan đến nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, các khoản thu tiền sử dụng đất đã được UBND thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt để đôn đốc thu nộp vào NSNN. Kế đến là phối hợp với Sở Công thương tham mưu ban hành các văn bản đề nghị Bộ Công thương chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT, thông tin về các chương trình khuyến mãi phục vụ công tác quản lý thuế.

Tiếp nữa là phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác phối hợp, hỗ trợ quản lý các trang TMĐT vi phạm pháp luật thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý TMĐT và các hoạt động kinh tế nhằm thực hiện mở rộng các chính sách thuế. Đồng thời phối hợp với các đơn vị như Sở Công an, Sở Tư pháp, Cục Quản lý thị trường hỗ trợ thông tin liên quan đến các đối tượng vi phạm, các văn bản pháp quy, hàng gian hàng giả…; chỉ đạo các chi cục thuế chủ động tham mưu chính quyền địa phương trong triển khai công tác quản lý, khai thác thu và chống thất thu NSNN trên địa bàn sao cho hiệu quả nhất…

Thúc đẩy hợp tác thuế - hải quan để tăng hiệu quả chống thất thu

Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Cục Hải quan thành phố trao đổi, cung cấp thông tin của các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu (XNK) để hoàn thiện công tác quản lý thu đối với chuyên đề 4 (chuyển giá), chuyên đề 5 và 6 (kiểm tra sau hoàn thuế). Theo đó, hai đơn vị sẽ tổ chức ký biên bản ghi nhớ trong việc phối hợp cung cấp thông tin nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thu và hoàn thuế giá trị gia tăng của các DN trên địa bàn.

Cơ quan Thuế và Hải quan của TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp để tăng hiệu quả trong quản lý và thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh Đỗ Doãn
Cơ quan thuế và hải quan sẽ phối hợp để tăng hiệu quả trong quản lý thu thuế giá trị gia tăng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể, Cục Hải quan thành phố sẽ cung cấp dữ liệu hàng hóa nhập khẩu chuyển phát nhanh vào Việt Nam, những tờ khai hải quan vượt định mức miễn thuế theo Luật Quản lý thuế và Luật thuế XNK để đối chiếu doanh thu của sản phẩm trong kê khai nộp thuế của người nộp thuế. Khi thấy có dấu hiệu chuyển giá đối với DN có giao dịch liên kết, (chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài - FDI), Cục Hải quan cần phối hợp với cơ quan thuế để xử lý, nhất là vốn góp vào dự án đầu tư là máy móc thiết bị, nguyên liệu, tài sản vô hình, bản quyền định giá quá cao.

Ngoài nhiệm vụ phối hợp cung cấp thông tin cho Cục Thuế, Cục Hải quan cũng phải tăng cường phối hợp với các lực lượng có chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các vụ buôn lậu; đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng để ngăn ngừa, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận qua xuất xứ hàng hoá, xác định trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có dấu hiệu kim ngạch bất thường, hàng hoá nhập khẩu vào khu phi thuế quan, hàng chuyển khẩu, tạm nhập, tái xuất…

Bên cạnh đó là tổ chức rà soát các DN thực hiện gia công sản xuất xuất khẩu; phân loại, lập danh sách DN có độ rủi ro cao về thuế để theo dõi và có biện pháp quản lý hiệu quả; theo dõi chặt chẽ các khoản nợ thuế tạm thu và thời hạn kết thúc của từng hợp đồng gia công để yêu cầu DN không có thanh khoản kịp thời, tránh để chuyển tiêu thụ nội địa sau đó bỏ trốn, cơ quan Hải quan phải ra quyết định ấn định thuế đối với nguyên liệu, phụ liệu dùng để gia công sản xuất xuất khẩu chuyển cơ quan công an…/.