TP. Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu mức tăng trưởng năm 2022 từ 6% - 6,5%
Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, việc đặt chỉ tiêu GRDP tăng trưởng từ 6% - 6,5% thể hiện quyết tâm cao của thành phố (TP). Điều này đòi hỏi TP. Hồ Chí Minh phải giữ vững thành quả chống dịch, phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP trong năm 2022.

Phân tích về cơ cấu kinh tế, xét theo giá hiện hành, khu vực thương mại dịch vụ năm 2021 chiếm tỷ trọng 63,4% trong GRDP thành phố; trong đó có 4/9 ngành dịch vụ (chiếm 34,5% trong GRDP) tăng trưởng âm so với cùng kỳ. Do đó cần có giải pháp vực dậy các ngành thương mại dịch vụ trong năm 2022.

Theo đó, vấn đề rất quan trọng để đạt được các mục tiêu của năm là nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền cơ sở; mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, điều hành doanh nghiệp (DN), tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, nhất là ở các lĩnh vực: DN tư nhân, xây dựng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, thuế, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cấp chính quyền. “Nếu chúng ta xác định an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần thì cải thiện và nâng cao hiệu lực - hiệu quả của chính quyền cơ sở; mạnh mẽ cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân là điều kiện đủ”, Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, theo ông Phan Văn Mãi, các ngành, các cấp, các DN, hiệp hội tập trung trí tuệ, nêu cao trách nhiệm, quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ đề ra năm 2022 là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, gắn với chủ đề và các chỉ tiêu năm 2022 của TP để cùng nghiên cứu, phân tích, trao đổi thẳng thắn, cho ý kiến về những vấn đề quan trọng, những giải pháp thiết thực, khả thi năm 2022.

Về nhiệm vụ cụ thể, TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với 19 chỉ tiêu, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 6% - 6,5%, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

Trong đó, tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 TP đề ra, các giải pháp khắc phục tình trạng tăng trưởng âm của một số ngành, lĩnh vực năm 2021. Đồng thời, thảo luận 3 chuyên đề về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế; về tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị; cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN, nhằm khắc phục được những hạn chế, tạo được sự đột phá, hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai thực hiện./.