TP. Hồ Chí Minh:  Đề xuất chi thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường trình bày tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: CTV

Theo tờ trình, UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, hệ số chi thu nhập tăng thêm tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể, mức chi tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98/2023/QH15, UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể trong dự toán ngân sách hàng năm.

TP. Hồ Chí Minh:  Đề xuất chi thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần mức lương cho cán bộ, công chức, viên chức
Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: CTV

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố. Cụ thể, trong 5 tháng cuối năm 2023, nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương được cân đối trong dự toán năm 2023./.

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết 98/2023/QH15, trên cơ sở nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố và quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố bố trí dự toán chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách.