anh moi

Giao dịch tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong và sau thời điểm dịch Covid -19 một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đã giảm từ 5,5%/năm còn 4,5%/năm, với dư nợ đạt trên 168.000 tỷ đồng của hơn 32.000 khách hàng. Các ngân hàng thương mại cũng tích cực cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng theo Thông tư 01/2020 của NHNN, với tổng dư nợ là 794.000 tỷ đồng của hơn 254 khách hàng.

Tại thời điểm 31/12/2020, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng 11,38%; tổng tài sản tăng 10,4%; huy động vốn tăng 11,5%; nợ xấu ở mức 2,25% trên tổng dư nợ.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu so với mức tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn của thành phố ở mức 1,39% thì vốn tín dụng cung ứng trên địa bàn là không nhỏ.

Cùng với đó, mức tăng trưởng tín dụng dịp cuối năm tăng so với đầu năm và giữa năm cũng thể hiện sự phục hồi nhanh của nền kinh tế trọng điểm của cả nước sau dịch Covid-19./.

Gia Cư