Theo văn bản này, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp chủ trì, tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS), doanh nghiệp (DN) kinh doanh, chuyển nhượng BĐS kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế.

Chính quyền TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trực thuộc đẩy mạnh chống thất thu thuế lĩnh vực bất động sản. Ảnh Đỗ Doãn
Chính quyền TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trực thuộc đẩy mạnh chống thất thu thuế lĩnh vực bất động sản. Ảnh: Đỗ Doãn

Đồng thời, Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, cơ quan này phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan thuế, cơ quan công an làm cơ sở xử lý vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, chi nhánh TP. Thủ Đức và các quận, huyện khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về BĐS tăng cường đối chiếu, kiểm tra lịch sử giao dịch BĐS và tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án BĐS, DN kinh doanh, chuyển nhượng BĐS kê khai theo giá thực tế mua bán.

Sở phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế đối với các trường hợp kê khai giá BĐS thấp hơn giá của chính BĐS đó tại các lần giao dịch trong lịch sử để cơ quan thuế xử lý theo quy định; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền tham mưu kịp thời cho UBND thành phố ban hành bảng giá đất sát với giá thị trường; thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng BĐS làm căn cứ tham mưu UBND thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường BĐS nhằm tránh thất thu thuế.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định.

Trong khi đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế trực thuộc thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế và chỉ đạo của cơ quan cấp trên trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, về quản lý thuế và pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS để người dân, DN được biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

UBND TP. Hồ Chí Minh đặc biệt lưu ý tuyên truyền nội dung quy định các hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng BĐS; đồng thời, tăng cường công tác quản lý thuế, hướng dẫn người nộp thuế kê khai trung thực giá chuyển nhượng BĐS trên hợp đồng mua bán, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi khai sai, trốn thuế liên quan đến hoạt động chuyển nhượng BĐS…/.