khai thue

Phòng tránh dịch bệnh Covid-19 cho người nộp hồ sơ kê khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Theo báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, tổng nợ thuế trên toàn địa bàn thành phố tính đến hết tháng 4/2021 tăng thêm 60,58%, tương ứng tăng 14.654 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 38.843 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu 11.746 tỷ đồng, chiếm 30,3%; nợ đang xử lý 1.205 tỷ đồng, chiếm 3,1%; nợ đang khiếu nại 872 tỷ đồng, chiếm 2,2%; còn lại là 25.020 tỷ đồng nợ có khả năng thu, chiếm 64,4%.

Trong thời gian này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 30.923 quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền tương ứng 26.569 tỷ đồng và hiện đã thu hồi được 3.311 tỷ đồng nợ thuế của năm 2020 chuyển sang, tăng 91,83% so với kết quả thu nợ của năm 2020, tương ứng tăng 1.585 tỷ đồng.

Chia sẻ về công tác quản lý nợ thuế trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, theo dõi tiến độ và triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định; đồng thời công khai trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các doanh nghiệp (DN) chây ỳ nợ thuế.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng xây dựng kế hoạch thu nợ thuế và báo cáo tiến độ thu nợ thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, tiếp tục triển khai việc khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh hiện có 257.974 DN đang hoạt động. Tính từ đầu năm, toàn địa bàn đã có 13.853 DN giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh và ngưng hoạt động, trong khi ở chiều ngược lại, số DN thành lập mới ít hơn, đạt khoảng 12.562 DN./.

Đỗ Doãn