chi mai

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Ảnh ĐD

Còn nếu tính riêng tháng đầu năm, tổng số thuế do đơn vị thực nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 10.437,64 tỷ đồng, đạt 9,66% dự toán pháp lệnh và 9,24% chỉ tiêu phấn đấu; tăng tuyệt đối 3.376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, tương đương tăng 47,83%. Trong đó, thuế xuất khẩu thu được 19,4 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 1.864 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 1.006 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 37 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 7.493 tỷ đồng và thu khác 13,8 tỷ đồng.

Chia sẻ về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng 2/2021, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) thông quan hàng hóa, nộp thuế kịp thời.

Theo dự tính, số thu NSNN cả tháng 2/2021 ước thực hiện được khoảng 7.500 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm được khoảng 18.000 tỷ đồng, đạt 16,67% dự toán pháp lệnh và tăng 13,25% so với cùng kỳ năm 2020, tương đương tăng khoảng 2.106 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 thu được 15.894 tỷ đồng).

Được biết, toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có hơn 50 nghìn DN trong nước và hàng nghìn DN có vốn đầu tư nước ngoài thường xuyên hoạt động XNK, nên số thu hàng năm của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ lệ rất lớn trong số thu của toàn ngành. Năm nay, đơn vị được giao chỉ tiêu thu NSNN 108 nghìn tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng 73,4 nghìn tỷ đồng, thuế nhập khẩu 22 nghìn tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt hơn 12,1 nghìn tỷ đồng, thuế xuất khẩu hơn 300 tỷ đồng và thuế bảo vệ môi trường 180 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn