Cụ thể về những khoản thu ngân sách nội địa này, báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, thu từ dầu thô được 2.000 tỷ đồng, đạt 11,2% dự toán pháp lệnh năm; thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 32.899 tỷ đồng, đạt 16,4% dự toán pháp lệnh năm.

Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn
Giao dịch tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước được 5.026 tỷ đồng, đạt 16,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 13.944 tỷ đồng, đạt 17,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12,2%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh được 13.929 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán pháp lệnh năm và bằng 74,3% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu tăng khá so với cùng kỳ năm 2023 gồm: thuế thu nhập cá nhân tăng 1,2%, đạt 6.451 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường tăng 107,8%, đạt 490 tỷ đồng; lệ phí trước bạ tăng 5,3%, đạt 500 tỷ đồng...

Được biết, năm nay Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 351.860 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 333.960 tỷ đồng và thu từ dầu thô 17.900 tỷ đồng. Riêng dự toán thu nội địa quý I/2024, số được giao thực hiện là 95.436 tỷ đồng, gồm thu từ dầu thô 4.500 tỷ đồng và thu nội địa 90.936 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 1.400 tỷ đồng./.