Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ như nây dựng, tham mưu ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất đầu tư và các chính sách ưu tiên của thành phố.

Một buổi xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn
Một buổi xúc tiến, kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Bên cạnh đó là tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu và hỗ trợ quảng bá, phát triển doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn; đổi mới, tăng cường các hoạt động truyền thông về công nghiệp hỗ trợ; mở rộng Trung tâm trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ, triển lãm và các hoạt động xúc tiến, kết nối cung cầu.

Đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu như khảo sát, đánh giá khả năng và nhu cầu áp dụng; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý chất lượng, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ cho sản phẩm công nghệ cao.

Theo kế hoạch, chính quyền thành phố còn hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực như xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực ASEAN; nâng cao trình độ, năng lực quản trị, năng lực sản xuất và quản trị chất lượng sản phẩm...

Bên cạnh đó là hỗ trợ giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ như quy hoạch phân khu công nghiệp hỗ trợ trong các khu công nghiệp theo chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khai thác hiệu quả và phát triển mô hình nhà xưởng cao tầng…/.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành lập quy hoạch phân khu xây dựng đối với Khu công nghiệp (KCN) Phạm Văn Hai I và Phạm Văn Hai II; bổ sung, hoàn thiện các pháp lý cần thiết để thành lập KCN hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.