bds tphcm

Quý I/2021, TP. Hồ Chí Minh có thêm 392 doanh nghiệp bất động sản, với vốn đăng ký hơn 28 nghìn tỷ đồng. Ảnh Đỗ Doãn

Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 4.557 giấy phép, chiếm tỷ lệ 72,3%, với tổng vốn đăng ký 76.284 tỷ đồng, chiếm 51,4% và tăng 10,7% (so với cùng kỳ năm 2020).

Phân theo loại hình, cả quý có 5.456 doanh nghiệp (DN) theo mô hình công ty TNHH được cấp phép thành lập mới, với tổng vốn đăng ký tăng 62,5%, đạt 91.808 tỷ đồng; 792 công ty cổ phần, với vốn đăng ký tăng 47,3% đạt 56.737 tỷ đồng và 54 DN tư nhân, với vốn đăng ký tăng 2,3% đạt 37 tỷ đồng.

Nếu phân theo khu vực, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 31 DN được cấp phép thành lập mới với tổng vốn đăng ký tăng gấp 4 lần, đạt 1.070 tỷ đồng; khu vực công nghiệp, xây dựng có 1.271 DN với vốn đăng ký tăng gấp 3,5 lần, đạt 66.416 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp có 702 DN với số vốn đăng ký tăng gấp 10 lần, đạt 54.888 tỷ đồng; nhóm ngành xây dựng có 569 DN với vốn đăng ký đạt 11.529 tỷ đồng, giảm 14,5%.

Đối với khu vực thương mại, dịch vụ, có 5.002 DN được cấp phép với vốn đăng ký tăng 6,8%, đạt 81.097 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 392 DN được cấp phép, với vốn đăng ký tăng 11,5%, đạt 28.365 tỷ đồng; thương nghiệp có 2.368 DN, với vốn đăng ký tăng 49,5%, đạt 24.967 tỷ đồng. Trong khi đó, lĩnh vực thuộc hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 698 DN với vốn đăng ký 4.243 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn