tp. lạng sơn

Toàn cảnh TP Lạng Sơn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Lạng Sơn, Lê Trí Thức cho biết, ngày 18/7/2000, Bộ Xây dựng ký Quyết định số 997/QĐ-BXD công nhận thị xã Lạng Sơn là đô thị loại III và TP. phố Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn. TP. Lạng Sơn với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn; là đô thị có vị trí chiến lược với nước bạn Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ - giao lưu - giao dịch biên giới, vận tải quá cảnh và an ninh quốc phòng. Sau 18 năm xây dựng, phát triển, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố luôn duy trì ổn định với mức tăng bình quân hàng năm đạt từ 10 - 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 78,12 triệu đồng/năm.

Nhiều khu đô thị mới, khu chức năng thương mại, dịch vụ, nhà ở được hình thành. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, công viên, vườn hoa, cây xanh… được đầu tư xây dựng đồng bộ đáp ứng được nhu cầu phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và được Thủ tướng chính phủ Công nhận TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2017.

Các chỉ tiêu về hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội của thành phố có sự chuyển biến tích cực, rõ nét so với thời điểm năm 2000 thành phố được công nhận là đô thị loại III như: Dân số toàn đô thị tăng từ 100.627 người lên là 200.108 người; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp từ 85% lên 87%; diện tích đất xây dựng đô thị tăng từ 6,52km2 lên 10,87km2; lượng khách du lịch, tham gia các hoạt động xây dựng, thương mại, dịch vụ lưu trú tại thành phố tăng từ 174.000 lượt người/năm lên 4,9 triệu lượt người/năm; thu ngân sách tăng từ 246 tỷ đồng lên 494,17 tỷ đồng... Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo, phát triển. Hiện nay, thành phố có 91 cơ sở y tế công lập và ngoài công lập với hệ thống trang thiết bị, chất lượng phục vụ được nâng cao.

Từ năm 2000 đến nay, hệ thống giáo dục tăng từ 30 trường (4 trường cao đẳng, trung cấp và 26 trường học) lên 40 trường (4 trường cao đẳng, trung cấp và 36 trường học các cấp) với cơ sở vật chất, chất lượng cơ bản 100% đạt chuẩn; số lượng nhà văn hóa khối, thôn từ 4 nhà văn hóa, 59 điểm dịch vụ văn hóa lên 104 nhà văn hóa khối, thôn. Với những thành quả thành phố TP. Lạng Sơn là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Lạng Sơn đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển vừa qua. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP. Lạng Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần quyết định vào công cuộc đổi mới và xây dựng TP. Lạng Sơn trở thành thành phố thông minh, phát triển bền vững, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật của tỉnh Lạng Sơn./.

Theo Dangcongsan.vn