Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ vẫn tiếp tục được tổ chức đều đặn, định kỳ theo lịch biểu. Theo đó, tháng 3, đã có 17 phiên đấu thầu theo kỳ hạn, huy động được 34.855 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 33.405 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.450 tỷ đồng. So sánh với tháng 2, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng này đã tăng khoảng 39%.

Kỳ hạn trái phiếu

KL gọi thầu
(tỷ đồng)

KL đăng ký
(tỷ đồng)

KL trúng thầu
(tỷ đồng)

Vùng LS đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

2 Năm

9.000

16.735

8.995

5,25-6,5

5,59-6,1

3 Năm

14.000

27.693

13.330

5,9-7,7

6,05-7,3

5 Năm

14.000

15.435

8.530

6,8-9,0

7,08-7,8

10 Năm

2.000

3.877

2.000

8,5-8,91

8,7-8,7

15 Năm

2.000

3.345

2.000

8,8-10,0

8,88-8,88

Tổng

41.000

67.085

34.855

Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 5,59-6,1%/năm, trái phiếu 3 năm trong khoảng 6,05-7,3%/năm, 5 năm trong khoảng 7,08-7,8%/năm, 10 năm là 8,7%/năm, 15 năm là 8,88%/năm. Như vậy, nhìn chung lãi suất bình quân trên các kỳ hạn đã giảm 0,56%/năm so với lãi suất huy động tháng trước đó.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tháng 3, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch outright đạt hơn 454 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 48.487 tỷ đồng. So với tháng 2, giá trị giao dịch outright tăng khoảng 12.654 tỷ đồng, tăng hơn 35%. Trong đó, các giao dịch trái phiếu chính phủ outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 2 năm, 3 năm, 12 tháng, 5 năm, và 3-5 năm.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 91,45 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 9.231 tỷ đồng. So với tháng 2, khối lượng giao dịch theo repos tăng nhẹ (2,25 triệu trái phiếu), giá trị giao dịch qua repo tăng 238 tỷ đồng.

Còn đối với trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trong tháng 3, giá trị giao dịch theo phương thức outright đạt hơn 1.414 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 3.700 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt hơn 7.083 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 9.090 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của khối ngoại theo phương thức repos đạt hơn 430,8 tỷ đồng, không có giao dịch bán của khối ngoại trong tháng này.

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 3, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch outright đạt 3,5 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 526 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch bán 1 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch bán là 94,98 tỷ đồng./.

Duy Thái