Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp tháng 9, HNX tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được 10.720 tỷ đồng. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 7.780 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1.940 tỷ đồng, Kho bạc Nhà nước Hà Nội (UBND TP. Hà Nội) huy động được 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại, khối lượng huy động trong tháng 9 cao hơn 55% so với khối lượng huy động của tháng 8/2013.

Lãi suất huy động của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,45-8,44%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,8-8,7%/năm, 5 năm là 8,5-9,1%/năm, 10 năm là 8,9-9,2%/năm và 15 năm là 9,0%/năm.

Kỳ hạn

KL gọi thầu

(tỷ đồng)

KL đăng ký

(tỷ đồng)

KL trúng thầu

(tỷ đồng)

Vùng LS đặt thầu

(%/năm)

Vùng LS trúng thầu

(%/năm)

2 Năm

8.000

21.680

4.430

7,35-8,9

7,45-8,44

3 Năm

9.800

11.980

2.870

7,7-11,0

7,8-8,7

5 Năm

6.200

1.520

820

10,0-10,5

8,5-9,1

10 Năm

3.000

1.240

1.100

8,9-10,0

8,9-9,2

15 Năm

1.500

2.067

1.500

8,84-12,0

9,0-9,0

Tổng

28.500

38.487

10.720

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 9, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường (outright) đạt hơn 95,9 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 10.496 tỷ đồng.

Trong đó, các giao dịch trái phiếu chính phủ outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 12 tháng, 2 năm, 3 năm, và 7 năm. Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 67,2 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 6.849 tỷ đồng.

Giá giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt 1.449 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt 1.300 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức outright đạt 2.817 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 1.815 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của khối ngoại theo phương thức repos đạt 318,5 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt 60,9 tỷ đồng.

STT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

2 Tháng

200.000

21.969.800.000

7,4990 - YTM - 7,4990

2

6 Tháng

2.202.868

239.655.402.636

5,6495 - YTM - 6,2008

3

12 Tháng

33.526.470

3.695.049.894.050

6,4498 - YTM - 11,2864

4

2 Năm

36.751.433

3.983.779.449.181

7,2500 - YTM - 10,4999

5

3 Năm

9.556.666

1.061.790.634.528

7,9001 - YTM - 12,5202

6

3 - 5 Năm

4.350.000

461.746.150.000

8,1501 - YTM - 10,0981

7

5 Năm

2.300.000

234.972.100.000

8,5999 - YTM - 9,7871

8

7 Năm

6.413.000

736.893.944.000

8,8000 - YTM - 10,5822

9

10 - 15 Năm

600.000

60.898.200.000

12,3581 - YTM - 12,3581

Tổng

95.900.437

10.496.755.574.395

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 9, khối lượng giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch repos đạt 1 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 92,7 tỷ đồng. Không có giao dịch tín phiếu kho bạc theo phương thức giao dịch outright. Tháng này cũng không có giao dịch tín phiếu kho bạc của nhà đầu tư nước ngoài./.

D.T