lễ động thổ

Lễ khởi công dự án TBA 220 kV Quang Châu.

Đó là các dự án đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh, đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm và Trạm biến áp (TBA) 220 kV Quang Châu.

Các dự án này do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án. Các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn tự có của EVNNPT.

Cả 3 dự án này sẽ hoàn thành năm 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường phụ tải ngày càng cao của địa phương và khu vực lân cận, tạo liên kết lưới truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Cụ thể: Đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh với tổng mức đầu tư 643,98 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần chống quá tải đường dây 220kV Bình Long - Mỹ Phước và đường dây 220kV Củ Chi - Trảng Bàng hiện hữu. Đồng thời, giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đảm bảo linh hoạt vận hành lưới điện 220kV khu vực trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố N-1.

Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 407,638 tỷ đồng. Khi hoàn thành góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng cao của tỉnh Khánh Hòa; tạo mạch 220kV liên kết khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Trạm biến áp 220kV Quang Châu có tổng mức đầu tư 250,865 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng nhanh trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Đồng thời, dự án góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cấp điện cho phụ tải, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện.

Như vậy tính đến nay, CPMB đã hoàn thành khởi công 12 dự án.

Theo TTXVN