Trên 1,7 triệu lao động đã hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Nguồn: BHXH Việt Nam

Tháng 7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, với gói hỗ trợ trị giá 26.000 tỷ đồng.

Ngay sau đó vào ngày 24/9, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP và ngày 1/10 ban hành Quyết định 28/2021QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị khó khăn bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với giá trị gói hỗ trợ lên tới 38.000 tỷ đồng. Trong đó 30.000 tỷ đồng dành chi hỗ trợ tiền cho người lao động, 8.000 tỷ đồng dành hỗ trợ cho các doanh nghiệp qua việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% về 0%, trong thời gian 12 tháng.

Báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 18/10, cơ quan BHXH trong cả nước đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho trên 1,7 triệu lao động theo Nghị quyết 116 và Quyết định 28. Trong đó, đã chi hỗ trợ cho 1,51 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 0,2 triệu người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền hỗ trợ là 4.087 tỷ đồng.

Thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 cho thấy, tính đến ngày 18/10, cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 728 đơn vị với 133.366 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 912,3 tỷ đồng tại 56/63 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương đã xác nhận danh sách cho 1.945.008 lao động của 56.900 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

Trong đó bao gồm: 1.476.736 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 51.787 đơn vị; 320.313 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 3.776 đơn vị; 1.792 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 20 đơn vị.

Cơ quan BHXH đã xác nhận danh sách 67.639 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 882 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 51.679 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động) của 248 đơn vị.

Đồng thời, BHXH đã xác nhận danh sách của 26.849 người lao động được doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 187 đơn vị./.