Triển khai thí điểm 38 chuyến bay nội địa (từ 10/10 - 20/10/2021)