Tại các buổi làm việc, TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Học viện Tài chính và TS. Trịnh Thanh Huyền - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) đánh giá cao chất lượng các chương trình mà Học viện Tài chính đang hợp tác đào tạo với Trường Đại học Greenwich, cụ thể là Chương trình Thạc sỹ tài chính và đầu tư (MSc) và Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP).

Trường Đại học Greenwich làm việc với Học viện Tài chính
Đoàn đánh giá ngoài của Trường Đại học Greenwich chụp ảnh lưu niệm tại Học viện Tài chính.

TS. Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, Học viện Tài chính luôn coi Trường Đại học Greenwich là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Học viện và mong muốn trong thời gian tới, sẽ phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược này thông qua các hình thức như trao đổi học viên, trao đổi giảng viên, tổ chức hội thảo quốc tế cũng như hợp tác nghiên cứu những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Đoàn đánh giá ngoài của Trường Đại học Greenwich đã tới thăm Phòng Truyền thống, các cơ sở đào tạo của Học viện Tài chính, làm việc cùng đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên của Viện Đào tạo quốc tế. Thông qua các buổi họp trao đổi, đánh giá, đoàn đánh giá cao chất lượng đào tạo của Học viện Tài chính cũng như việc quản lý chặt chẽ Chương trình MSc, Chương trình DDP. Trong đó, công tác truyền thông, xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh viên thông qua các câu lạc bộ đã được Viện Đào tạo quốc tế triển khai mạnh mẽ và tạo được môi trường học tập tốt nhất cho học viên, sinh viên.

Trường Đại học Greenwich làm việc với Học viện Tài chính
Đoàn đánh giá ngoài của Trường Đại học Greenwich làm việc với đội ngũ quản lý và giảng viên Chương trình MSc, DDP.

Sau 2 buổi làm việc, Đoàn đánh giá ngoài của Trường Đại học Greenwich kết luận, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) đủ điều kiện tiếp tục hợp tác tối thiểu 5 năm tới về liên kết đào tạo 2 chương trình MSc và DDP với Đại học Greenwich. Đồng thời, trong thời gian tới 2 bên sẽ triển khai hợp tác sâu rộng hơn bằng việc đa dạng hơn chuyên ngành đào tạo, thúc đẩy trao đổi giảng viên và tăng cường xây dựng hội thảo khoa học quốc tế.

Đoàn đánh giá ngoài của Trường Đại học Greenwich hy vọng rằng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) sẽ được nâng lên một tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Học viện Tài chính.