Giảm thuế giá trị gia tăng 2%: Có thể nhỏ với cá nhân, nhưng hiệu ứng tốt cho nền kinh tế Không giảm thuế giá trị gia tăng cho dịch vụ hoàn thành trước 1/2/2022 Thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Gần đây, có độc giả hỏi về các vật liệu như: sắt thép, đá, cát, sỏi, xăng dầu... trong dự toán xây dựng, thì dự toán có được giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% hay không?

Bộ Tài chính trả lời cho biết, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 quy định về đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau:

Trường hợp nào được giảm thuế giá trị gia tăng còn 8%
Trường hợp được giảm thuế giá trị gia tăng còn 8% được nêu rõ tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP. Ảnh: TL.

Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.

Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.

Trình tự, thủ tục thực hiện như sau: Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi "8%"; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT".

Độc giả thực hiện đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp, đơn vị có hàng hóa dịch vụ bán ra được ghi trên hóa đơn GTGT không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì hàng hóa dịch vụ đó sẽ được giảm thuế suất từ 10% xuống 8% theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP./.