Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, yêu cầu cơ quan thuế các cấp tập trung tuyên truyền, hỗ trợ để hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng các chính sách thuế từ 1/1/2022.

Bài cuối: Sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới Bài 4: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử Bài 3: Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử 2 giai đoạn Bài 2: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022 Bài 1: Lần đầu tiên hóa đơn điện tử được quy định trong luật

Hướng dẫn các chính sách giảm thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh cho biết, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp, người dân, đặc biệt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.

Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, cụ thể là ngày 19/10/2021, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết 406 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của Covid-19. Ngày 27/10/2021, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406 của UBTVQH.

Ngoài các chính sách giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, Luật Quản lý thuế số 38 và Thông tư 40 của Bộ Tài chính đã quy định, hướng dẫn nhiều nội dung mới trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đảm bảo yêu cầu của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế; trong đó có quy định hộ kinh doanh quy mô lớn sử dụng hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán để áp dụng phương pháp quản lý thuế theo kê khai.

Tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử từ 2022
Cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn về sử dụng hóa đơn (ảnh chụp tước khi dịch bùng phát). Ảnh: NM.

Để triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các quy định mới, đặc biệt để miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, thống nhất; đồng thời, hiện nay cũng đã đến kỳ lập bộ đối với hộ khoán năm 2022, Tổng cục Thuế tổ chức tập huấn toàn ngành đến cấp cục thuế và chi cục thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp phổ biến các nội dung mới trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong đó, cơ quan thuế tập trung hướng dẫn các quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kê khai, hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hướng dẫn áp dụng miễn thuế trong 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giải đáp các vướng mắc trong triển khai Thông tư số 40, Nghị quyết 406 và Nghị định số 92.

Đẩy mạnh tuyên truyền về hóa đơn điện tử

Theo kế hoạch, đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) cũng sẽ phổ biến các quy định mới về chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh, được quy định tại Thông tư số 88, có hiệu lực từ 1/1/2022. Những vướng mắc trong triển khai thực hiện chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh sẽ được Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán giải đáp.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, cơ quan thuế các cấp cần nắm bắt các quy định mới để triển khai thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh trong thời gian đầu thực hiện, đặc biệt là các hộ chuyển đổi nộp thuế theo phương pháp kê khai; có sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan thuế để đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn việc sử dụng hóa đơn.

“Đối với hộ khoán, về cơ bản không có thay đổi về chính sách, quy trình cũng như các thủ tục hành chính, nên cơ quan thuế cần phải triển khai kịp thời việc lập bộ thuế khoán cho năm 2022 theo quy định” - ông Minh nói.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế) phổ biến đầy đủ những quy định mới đối với việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán phổ biến các quy định mới về chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh. Trao đổi, giải đáp đầy đủ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư 40 để rà soát, hoàn thiện dự thảo sửa đổi trình Tổng cục Thuế, báo cáo Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.

Đối với việc triển khai hóa đơn điện tử, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế tập trung tuyên truyền để hộ kinh doanh nắm rõ điều kiện về công nghệ thông tin phải đáp ứng khi chuyển sang bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

“Ngày 20/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Phú Thọ. Theo đó, 6 cục thuế cần phải khẩn trương tuyên truyền, hỗ trợ để có thể triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh từ ngày 1/1/2022” - ông Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, các cục thuế rà soát, phân tích đối tượng, địa bàn, chủ trì trao đổi thống nhất với UBND quận, huyện, báo cáo UBND tỉnh, thành phố về chủ trương cũng như phân công chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế xây dựng đề án triển khai kết nối thông tin từ máy tính tiền để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ, cá nhân kinh doanh.

“Việc xây dựng đề án 6 cục thuế triển khai trong giai đoạn 1 phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 11/2021, trên cơ sở thống nhất với UBND về phạm vi, quy mô thí điểm triển khai, báo cáo Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính trước 15/12/2021 để thực hiện từ 1/1/2022” - ông Minh nói.

Đối với việc miễn thuế theo Nghị quyết số 406 và Nghị định 92, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế cần phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, tham mưu cho ủy ban để sớm xác định danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở đó xác định các đối tượng thuộc diện miễn thuế theo Nghị quyết số 406 để ban hành các thông báo miễn thuế cho hộ khoán chậm nhất là trong tháng 11/2021.

“Yêu cầu các đồng chí tham gia đợt tập huấn này tập trung trao đổi, thảo luận và có những ý kiến xây dựng củng cố hoàn thiện hơn nữa chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các đồng chí lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo chi cục thuế, chi cục thuế khu vực khẩn trương triển khai thực hiện những quy định nêu trên” - ông Minh nói./.