Bộ Y tế vừa có công văn đôn đốc triển khai thực hiện khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bô Y tế; cơ sở KCB trực thuộc bộ, ngành; Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Tỷ lệ tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chíp còn rất thấp
Tỷ lệ tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân gắn chíp còn rất thấp. Ảnh: TL.

Trước đó, cuối tháng 2/2022, Bộ Y tế đã có công văn gửi các đơn vị về việc hướng dẫn triển khai thí điểm KCB BHYT bằng CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNelD).

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng đã có các văn bản gửi BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp khi tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT.

Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 18/11/2022, toàn quốc đã có 11.726 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt tỷ lệ 92% tổng số cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc) với 4.797.796 lượt tra cứu thông tin BHYT bằng CCCD khi tiếp đón người bệnh đến KCB BHYT, trong đó có 2.942.327 lượt tra cứu thành công.

Tỷ lệ tra cứu thành công đạt 61,33% trên tổng số lượt được tra cứu. Tỷ lệ lượt KCB có tra cứu bằng CCCD gắn chip trên tổng số lượt KCB (Tổng số lượt KCB tính từ 1/3/2022 18/11/2022 có khoảng 110 triệu lượt KCB) mới chỉ đạt khoảng 4,36%.

Từ các số liệu báo cáo nêu trên có thể thấy qua gần 9 tháng triển khai thí điểm, số lượng người dân đi KCB BHYT được cơ sở KCB tra cứu thông tin BHYT qua CCCD gắn chíp còn rất thấp và tỷ lệ tra cứu thành công cũng rất thấp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyển quản lý rà soát tình hình triển khai thí điểm thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế.

Bộ Y tế lưu ý khi có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng đơn vị trực tiếp trao đổi với cơ quan BHXH cấp tỉnh và phối hợp với PC 06 công an cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 100% cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip với 20% người dân khi đi KCB BHYT có thực hiện tra cứu thông tin BHYT qua CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng VNeID.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng hiện có để người dân được biết và hiểu về những tiện lợi, lợi ích mang lại, từ đó dần dần thay đổi thói quen sử dụng CCCD gắn chíp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi KCB BHYT.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Bộ Y tế nhấn mạnh, triển khai sử dụng CCCD gắn chíp khi đi KCB BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Đề án 06 (Theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ), góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp đón người bệnh, minh bạch thông tin, chống các hành vi gian lận, lợi dụng để trục lợi quỹ BHYT, vì vậy Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng các qui định, hướng dẫn.