hợp tác tài chính với úc

Úc cam kết tài trợ 180 nghìn đô la Úc để nâng cấp trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước.

Đại diện Bộ Tài chính - Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Đức Thắng và đại diện Cơ quan Hợp tác phát triển Australia (AusAID) - bà Claire Ireland - Tham tán Đại Sứ quán Úc đã cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ.

Theo đó, trong khuôn khổ “Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012 - 2015”, AusAID sẽ hỗ trợ dự án “Nâng cấp trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước” của Bộ Tài chính, với số tiền là 180 nghìn đô la Úc (AUD).

Dự án hoàn thành là một đóng góp trong việc công khai hóa các thông tin về số lượng, cơ cấu, hiện trạng tài sản của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đang quản lý, sử dụng trong từng thời kỳ; các thông tin về khai thác, vận hành công trình nước sạch nông thôn nói chung và các tài sản nhà nước nói riêng.

Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng ở bất kỳ đâu cũng có thể truy cập, tra cứu, khai thác thông tin về tài sản quốc gia một cách dễ dàng. Đồng thời góp phần xã hội hóa hóa lĩnh vực công sản trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.

thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Toàn cảnh buổi tiếp.

Trước đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao đổi với bà Claire Ireland về kết quả đạt được của quá trình hợp tác giữa AusAID, Đại sứ quan Úc và Bộ Tài chính trong lĩnh vực quản lý tài sản công cũng như kế hoạch hợp tác, hỗ trợ tài chính trong hoạch định chính sách của Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước (TSNN) trên phạm vi cả nước. Trong thời gian vừa qua công tác quản lý, sử dụng TSNN đã đạt được những bước tiến quan trọng với sự hỗ trợ tích cực từ phía Cơ quan Hợp tác và phát triển quốc tế.

Là đơn vị tiếp nhận, Bộ Tài chính đã nỗ lực để thực hiện các thỏa thuận tài trợ, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn hỗ trợ.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá, Luật Quản lý, sử dụng TSNN là văn bản pháp luật cao nhất và lần đầu tiên được ban hành ở Việt Nam, có tác động tích cực trong việc quản lý, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực của Nhà nước.

Năm 2012, trong khuôn khổ “Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012 - 2015” do AusAID, Bộ Ngoại giao Đan Mạch và Bộ Hợp tác Phát triển Hà Lan (đại diện là AusAID) đã hỗ trợ cho Bộ Tài chính xây dựng Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn (với số tiền là 100.000 AUD).

Bộ Tài chính đã tích cực triển khai các hoạt động, đến ngày 04/5/2013 đã chính thức ban hành Thông tư số 54/2013/TT-BTC về quản lý, khai thác, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn. Đến nay, dự án đã kết thúc hoàn thành các hoạt động đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Thông tư số 54/2013/TT-BTC đã được triển khai đến các địa phương.

Năm 2013, trong khuôn khổ “Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012 - 2015”, AusAID đã thỏa thuận hỗ trợ cho Bộ Tài chính xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn (với số tiền là 275.000 AUD).

Năm 2014, Đại sứ quán Úc đã có thư gửi WB đề nghị bố trí nguồn từ Quỹ tín thác do WB (có nguồn đóng góp từ Úc) để hỗ trợ Bộ Tài chính đánh giá 5 năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Và trong khuôn khổ “Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2012 - 2015”, AusAID đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ nâng cấp Trang thông tin điện tử về tài sản nhà nước...

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những hỗ trợ từ phía Úc nói chung và Cơ quan Hợp tác phát triển Úc nói riêng trong việc hỗ trợ sửa đổi, bổ sung Luật quản lý, sử dụng TSNN; Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước.

Tham tán Đại sứ quán Úc, bà Claire Ireland bày tỏ sự vui mừng về quá trình hợp tác giữa AusAID và Bộ Tài chính đã đạt những kết quả khả quan được thể hiện qua Luật Quản lý, sử dụng TSNN đã được đưa vào cuộc sống một cách hiệu quả; mang tính thực tiễn rất cao, đây là mốc son về quá trình hợp tác giữa hai cơ quan.

Đồng thời, Claire Ireland cũng chia sẻ 3 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới gồm: xây dựng thể chế kinh tế thị trường; phát triển nguồn nhân lực và cải thiện nguồn sống cho người dân…

Claire Ireland khẳng định: AusAID cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ Bộ Tài chính trong thời gian tới đối với lĩnh vực quản lý tài sản công; Hỗ trợ sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng TSNN; Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, cũng như trong công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đức Minh