Phát huy vai trò cầu nối

Phát biểu tại Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2013 - 2016) của VBMA vừa được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ghi nhận vai trò của VBMA trong việc tăng cường sự đoàn kết, hợp tác giữa các thành viên tham gia thị trường cũng như trong việc hỗ trợ hiệu quả các cơ quan quản lý góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động của TTTP Việt Nam trong nhiệm kỳ I.

VBMA

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao bằng khen cho VBMA. Ảnh: N.A

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng Thư ký VBMA cho biết, Hội đã bám sát các kế hoạch hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, thông tin kịp thời để lấy ý kiến tham gia, góp ý, phản biện chính sách có hiệu quả từ các hội viên của Hiệp hội đối với hầu hết các văn bản, chính sách mới của Chính phủ và các Bộ, ngành và đơn vị quản lý liên quan đến hoạt động của TTTP trong các năm 2010 – 2013.

Mặt khác, VBMA cũng đã tổ chức các buổi đối thoại chính sách định kỳ hàng quý giữa các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan…với các hội viên thị trường để giúp tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới của Chính phủ về hoạt động của TTTP.

Cùng với đó, VBMA đã tổ chức được hơn 20 chương trình đào tạo trong và ngoài nước cho trên 300 học viên là đại diện các hội viên và cơ quan quản lý nhà nước tham dự như: kỹ thuật phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), các sản phẩm cấu trúc trái phiếu, các vấn đề cơ bản về hoạt động của thị trường ,...

Toàn cảnh Đại hội nhiệm kỳ II của VBMA. Ảnh: D.T

Đối với hoạt động phát triển thị trường, Hội đã xây dựng và ban hành Bộ Tài liệu Quy tắc ứng xử của các thành viên trong hoạt động giao dịch trái phiếu; Xây dựng Bộ Quy ước thông lệ thị trường, xây dựng và triển khai áp dụng Bộ cẩm nang hoạt động tác nghiệp Back Office...

Ngoài ra, VBMA xây dựng và triển khai thực hiện thỏa thuận giữa các nhà tạo lập thị trường nhằm cung cấp giá trái phiếu chuẩn cho thị trường và tăng thanh khoản của TTTP.

Bên cạnh đó, về hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, VBMA đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng website của Hiệp hội cung cấp thông tin cập nhật về tình hình hoạt động của Hiệp hội nói riêng cũng như thị trường nói chung. VBMA cũng được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ xây dựng trung tâm thông tin cho TPDN, phân giao nhiệm vụ trong bản Lộ trình phát triển TTTP Việt Nam tới 2020 của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ nhiều hơn cho mảng TPDN…

Chỉ đạo tại Đại hội, Thứ trưởng Trần Xuân Hà giao nhiệm vụ cho VBMA tiếp tục phát huy vai trò cầu nối liên kết giữa thành viên thị trường với cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và vận động triển khai áp dụng các thông lệ, chuẩn mực giao dịch, qui tắc đạo đức ứng xử phù hợp giữa các hội viên. Song song với đó, cần tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, đào tạo hội viên cũng như các bên có liên quan góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của thị trường.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh: "VBMA phối hợp và hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực thi triển khai Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam tầm nhìn đến năm 2020. Cụ thể là xây dựng trung tâm thông tin TPDN, xây dựng Sổ tay hướng dẫn các chuẩn mực phát hành TPDN, nghiên cứu về việc xây dựng công ty định mức tín nhiệm sau khi Nghị định về quản lý việc thành lập và hoạt động của công ty này được ban hành...

ban chap hanh VBMA

Ban Chấp hành VBMA nhiệm kỳ II (2013-2016) ra mắt. Ảnh: D.T

Tổng Thư ký VBMA Đỗ Ngọc Quỳnh cho biết, trong nhiệm kỳ II, VBMA định hướng tập trung phát triển các hoạt động đi vào chiều sâu, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của TTTP.

Theo đó, Hội sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực thể chế; đồng thời, triển khai mạnh mẽ việc áp dụng trong thực tiễn các Chuẩn mực – Qui tắc ứng xử thị trường đã được xây dựng.

Đối với hội viên, VBMA tiếp tục hoàn thiện và phát triển các chương trình đào tạo chuyên sâu về hoạt động kinh doanh trái phiếu tiến tới việc xin phép cấp các chứng chỉ chuyên nghiệp cho các học viên.

Ngoài ra, Hội sẽ thực hiện đề án xây dựng Trung tâm thông tin tập trung về hoạt động của thị trường TPDN; hoàn thiện hệ thống các nhà tạo lập TTTP thứ cấp; song song với đó là nghiên cứu phát triển các dịch vụ chuyên nghiệp đem lại giá trị gia tăng cho thị trường như định giá trái phiếu, định hạng tín nhiệm các nhà phát hành,…

Ban lãnh đạo VBMA nhiệm kỳ II (2013-2016):

1. Ông Hoàng Huy Hà – Chủ tịch

2. Ông. Phạm Thanh Hà – Phó Chủ tịch

3. Ông Trịnh Hoài Giang – Phó Chủ tịch

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch

5. Ông Phan Thanh Sơn – Phó Chủ tịch

6. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch

7. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Tổng Thư ký

Duy Thái