Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8 tổ chức ngày 31/8, đại điện của Tổng cục Địa chất khoáng sản cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã ký Quyết định số 411/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2015 và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định.

Sau đó, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 4 mỏ khoáng sản được đấu giá đợt I/2015. Thông tin về việc bán hồ sơ đã thông báo rộng rãi, tuy nhiên, việc đấu giá chưa triển khai được không phải là do tổ chức bị thất bại mà do chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Theo quy định số lượng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tối thiểu từ 3 tổ chức, cá nhân trở lên. Sau khi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản mở bán hồ sơ mỗi mỏ nhận được 3 hồ sơ. Tuy nhiên, theo quy định yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu đối với tổ chức, cá nhân phải lớn hơn 50 tỷ đồng và các hồ sơ đã nộp chưa đủ điều kiện trên. Vì vậy, chưa tổ chức được buổi đấu giá này”, đại diện Tổng cục Địa chất Khoáng sản cho biết.

Trước đó, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền khai thác đối với 4 mỏ khoáng sản được đấu giá đợt I/2015.

Cụ thể, mỏ cát thạch anh (cát trắng) tại khu vực xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có giá khởi điểm 18 tỷ đồng, đặt trước 900 triệu đồng.

Mỏ quặng sắt tại huyện Yên Lập và huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có giá khởi điểm R=2% (R là mức thu cấp quyền khai thác khoáng sản, được quy định bằng tỉ lệ phần trăm giá trị khai thác của mỏ), tiền đặt trước là 1 tỷ đồng.

Mỏ fluorit tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình tại tỉnh Cao Bằng có giá khởi điểm R=2%, mức tiền đặt trước là 500 triệu đồng. Mỏ đá metacacbonat tại xã Suối Giàng và xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái có giá khởi điểm R=1%, tiền đặt trước là 1,5 tỷ đồng./.

Hồng Quyên