Viện Đại học Sydney Việt Nam có nhiệm vụ chính trong việc thực hiện nghiên cứu đa ngành trên nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế, nông nghiệp, nghệ thuật, khoa học xã hội, kinh doanh…, cũng như đưa ra các sáng kiến Net Zero, nhằm tạo ra tác động sâu rộng, hướng tới sự thịnh vượng cho 2 quốc gia.

Hình thức hợp tác của Viện là hợp tác chặt chẽ với các tổ chức học thuật, các nhà nghiên cứu để cùng phát triển và thực thi các đề tài nghiên cứu có tác động sâu rộng, nhằm cải thiện chất lượng sống cho người dân ở Việt Nam, trong khu vực và xa hơn nữa. Trong quá trình này, mỗi bên sẽ cử chuyên gia nghiên cứu tham gia trực tiếp vào dự án để cùng triển khai thực hiện. Hình thức hợp tác này được đánh giá có tính hiệu quả cao, mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời thúc đẩy năng lực nghiên cứu khoa học của Việt Nam.

Viện Đại học Sydney Việt Nam cam kết đem đến tác động tích cực cho xã hội
Các đại biểu ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu. Ảnh: T.L

Chính phủ Úc và các nhà tài trợ quốc tế cam kết khoản tài trợ phi lợi nhuận tới 40-45 triệu đôla Úc cho Viện. Là một doanh nghiệp phi lợi nhuận, do đó, toàn bộ doanh thu của Viện sẽ được sử dụng để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam./.