tt trung

Thứ trưởng Trương Chí Trung và Thứ trưởng Shi Yaobin. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trương Chí Trung đã hoan nghênh, chào đón Thứ trưởng Shi Yaobin cùng đoàn công tác Bộ Tài chính Trung Quốc tới thăm và chủ động trong việc xúc tiến nghiên cứu, đàm phán để tiến tới thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).

"Việt Nam và các nước trong khu vực cần nhiều vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng. AIIB thành lập sẽ cung cấp thêm một kênh huy động vốn linh hoạt", Thứ trưởng khẳng định.

“Việt Nam và Trung Quốc đang phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào tháng 10/2013, Việt Nam đã hoan nghênh sáng kiến thành lập AIIB của Trung Quốc đề xuất”, Thứ trưởng Trương Chí Trung khẳng định.

Tuy nhiên, trong thời gian trung hạn, khả năng đóng góp vào AIIB của Việt Nam là hạn chế, do ngân sách còn khó khăn. Mặt khác hiện nay các nội dung cơ bản của sáng kiến vẫn còn mang tính chất chung chung, còn phải qua nhiều lần đàm phán, thảo luận. Do vậy, Việt Nam sẽ chủ động tham gia trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tối đa, phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của mình.

Thứ trưởng Trương Chí Trung cho biết, Bộ Tài chính Việt Nam đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cho phép Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ ngoại giao chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia ngay từ đầu vào quá trình trao đổi, đàm phán thành lập AIIB.

Thứ trưởng Shi Yaobin khá đồng thuận với những trao đổi, đề xuất của Bộ Tài chính Việt Nam.

"Để tiến tới ký kết bản ghi nhớ (MOU) thành lập AIIB sẽ còn phải qua nhiều vòng đàm phán song phương, đa phương giữa các nước trong khu vực. MOU không phải là một văn bản pháp lý, nhưng rất quan trọng vì là một dạng thể hiện nghiêm túc cam kết chính trị mạnh mẽ cho việc thành lập AIIB", ông Shi Yaobin cho biết.

Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (Asia Inrastructure Investment bank - AIIB) là sáng kiến do Trung Quốc đề xuất trên cơ sở nhu cầu rất lớn về vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực Châu Á với việc đầu tư hiệu quả các khoản tiết kiệm của khu vực.

Sáng kiến thành lập AIIB cũng đã được Bộ Tài chính Trung Quốc tham vấn song phương các nước châu Á, đặc biệt là các nước thành viên ASEAN vào cuối năm 2013.

AIIB sẽ thực thiện hầu như các hoạt động truyền thống của một ngân hàng phát triển quốc tế như cho vay dài hạn, cung cấp bảo lãnh, đồng tài trợ với các tố chức tài chính khu vực, thành lập các quỹ tín thác,...

Đức Minh