Theo đó, nhiều doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa sẽ tham gia vào sáng kiến này, nhằm tăng cường khả năng chống chịu thiên tai của DN và đẩy mạnh hợp tác công- tư, với sự phối hợp của thành phố Hải Phòng. Chương trình sẽ kéo dài trong 3 năm, từ 2015 đến 2017.

Chương trình này được thực hiện dựa trên mối quan hệ kết nghĩa hiện tại giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Seattle; trong đó tập trung sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm quản lý thiên tai và duy trì hoạt động kinh doanh trong khu vực Seattle.

Chương trình này sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền và đại diện DN Hải Phòng, cung cấp kiến thức kỹ thuật giúp tăng cường công tác lập kế hoạch ứng phó thiên tai, giảm thiểu rủi ro và phục hồi sau thiên tai .

Trong tháng 5/2015, chương trình sẽ bắt đầu tổ chức các khóa đào tạo về duy trì hoạt động kinh doanh liên tục cho 10 DN thí điểm đã được lựa chọn. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo này, lãnh đạo các DN sẽ nâng cao khả năng bảo vệ DN của mình trước các rủi ro thiên tai, thông qua việc thực hiện các kế hoạch hành động khả thi nhằm duy trì hoạt động kinh doanh liên tục.

Các DN thí điểm này sẽ là hình mẫu cho các DN khác tại Hải Phòng trong công tác chuẩn bị sẵn sàng để duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, khi có thiên tai xẩy ra trong tương lai./.

Vũ Luyện